Мисия

Фондация за децата в риск по света е българска неправителствена организация, основана през 2009 г. като част от Worldwide Orphans Foundation.
Нашата мисия е да променим живота на децата, лишени от родителска грижа, като ги изведем от анонимност, като им помогнем да се превърнат в здрави, независими и продуктивни членове на своята общност и на света.