17.09.2015Библиотека на играчките в училището в Търговище