09.12.2014Библиотека на играчките в Търговище вече е мобилна

Toy Library at the Davidovo town hall

Библиотеката на играчките в Търговище става мобилна, за да могат качествените образователни играчки да достигнат и до децата в най-отдалечените райони на областта.

Библиотеката на играчките е насочена към деца от 0 до 7 години и техните семейства и работи към Клуба на нестопанските организации от 2013 година. Проектът е инициатива на Фондацията за децата в риск по света (Worldwide Orphans Foundation) и има за цел да предостави на всички деца в риск в България, за които изпълнява проекти, възможности за повишаване на познавателното, социалното и емоционалното развитие.

„Библиотеката на играчките ще спомогне децата да развият умения важни за познавателното, физическото и емоционалното им състояние, както и социални умения за споделяне и отговорност. Проектът цели още да развие родителския капацитет на техните родители като им помогне да разберат ролята на играта в етапите на детското развитие”, обявиха от Клуба.

Източник: “Аз чета”

Проект BG05/815 “Мобилен подход Библиотека на играчките” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.