10.04.2014Библиотека на играчките беше открита в Клуба на НСО в Търговище

New toys delivered at the NGO Club in Targovishte

В началото на април, 2014 г. в Клуба на НСО в Търговище беше открита „Библиотека на играчките”.
Библиотеката на играчките дава възможност на деца на възраст между 0 и 4 години да играят с образователни играчки, подпомагащи детското развитие в петте основни области – познавателна, обща и фина моторика, социално-емоционална сфера и общуване. Библиотеката се намира в Клуба на адрес ул. 30 януари, № 1 /над Весела детска къща/ библиотеката е отворена по график за деца ползващи услугите на комплекса.
„Библиотека на играчките” на Фондация за децата в риск по света /WWO/ представлява ресурс за децата , за да се превърнат в активни участници в своята собствена среда чрез играта. WWO в България изгради до днес „Библиотеки на играчките” в 19 партньорски организации за деца на възраст от 0 до 7 години и един център в общността, който работи с деца със специални потребности. „Библиотеките на играчките” предоставят възможност на полагащите грижи да подкрепят детското развитие чрез целенасочена игра.
Програмата „Библиотека на играчките” включва:
Обучение на полагащи грижи, учители, педагози, директори, медицински сестри и психолози от група специалисти-консултанти на WWO;
Селекция от внимателно подбрани обучителни играчки;
Организация на библиотеката;
Създаване на ръководство по проекта и референтни карти, съдържащи цели в основните области на равитие – познавателна, обща и фина моторика, социално-емоционална сфера и общуване, както и примерни игри.

Източник: Клуб на НСО