24.07.2015Експерт от САЩ обучава специалисти в Търговище

Mobile TL Davidovo 22 July play group

Екипът на Клуб на НСО Търговище

Директорът в отдел „Мониторинг и оценка” на американската фондация Worldwide Orphans Foundation, Д-р Антъни Саланди, посети Клубът на НСО в Търговище.

Фондацията е създадена през 1997 година за подкрепа на деца в риск и в момента работи, както на територията на България, така и в Етиопия, Хаити, Сърбия и Виетнам.

В Търговище др Саланди проведе поредица работни срещи със специалисти от Клуба. В рамките на 3 дни беше обсъдена работата им по услугата „Мобилна библиотека на играчките“, която местната организация предлага от началото на годината. Беше направен преглед на успехите, трудностите и предизвикателствата пред екипа, както и на използваните до момента основни инструменти за оценка и индикаторите на Мобилната библиотека. Изработена беше и анкета за родители за измерване на удовлетворението им от услугата и промяната в развитието на децата им.

По време на посещението си специалистът от Америка наблюдава мобилните игрови сесии с образователни играчки от библиотеката, които бяха организирани за деца от търговищкия квартал «Малчо Малчев» и село Давидово, 2 пъти в месеца. На тях той не само се запозна с децата, но имаше възможност и лично да оговори с родителите.

На тръгване г-н Саланди изрязи удовлетворението си от работа на Клуба на НСО Търговище и изрази желание отново да го посети. Заедно с госта от САЩ в срещите участваха координаторите на българската организация „Фондация за децата в риск по света“, която е част от Worldwide Orphans Foundation- Надежда Христова и Велислава Христова.

Господин Антъни Саланди е в Търговище за втори път. Първия път беше през декември миналата година, когато обучи екипа търговищката организация за работа по „Мобилната библиотека на играчките“.

Проектът „Мобилен подход за Библиотека на играчките” е реализиран от „Фондация за децата в риск
по света“, в партньорство с Клуба на НСО. Той е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на
НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009- 2014 г.

Припомняме, че цел на проекта е деца на възраст от 0 до 7 години от отдалечени, маргинализирани райони в търговищко да получат достъп до качествени образователни играчки. Това спомага те да усвоят важни умения в петте области на детското развитие- двигателно, познавателно, социално, емоционално и езиково. Проектът цели още да развие родителския капацитет на техните родители като им помогне да разберат ролята на играта в етапите на детското развитие и да подобри взаимодействието и общуването с децата им.

Източник: NRGTV

Проект BG05/815 “Мобилен подход Библиотека на играчките” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.