Донори

2014-2015

Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014

Проект BG08/815 Мобилен подход към Библиотека на играчките цели да предостави услуги и подкрепа на маргинализирани и уязвими деца и семейства в изолирани населени места в област Търговище. Моделът Библиотека на играчките, който се прилага чрез мобилния подход подкрепя детското развитие, подобрява социално-емоционалните умения и подпомага семействата като насърчава положително общуване между родител и дете и развива родителския капацитет. Фондация за децата в риск по света партнира с Клуб на НСО Търговище за изпълнението на 12-месечния проект. Научете повече за проекта тук.

Банка Райфайзен – кампания Избери да помогнеш

Проект за набиране на средства за закупуване на играчки, обучение на екипа и откриване на Библиотека на играчките и Музика в действие в Дневен център за деца с увреждания „Къщичката” в Нови пазар.

2013-2014

Фондация Дънди – Библиотека на играчките и Музика в действие

През 2013 и 2014 г., Фондация Дънди подкрепи изграждането на Библиотека на играчките в трите семейно-консултативни центъра в Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав.
Dundee-Final Report