История

2015

– Откриване на Библиотека на играчките в Каолиново и Венец

2014

– Начало на проект BG05/815 Мобилен подход Библиотека на играчките, в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.
– Откриване на Библиотеки на играчките в София в партньорство с Асоциация Анимус и Фондация „За нашите деца“
– Откриване на Библиотека на играчките в Помощно училище „П. Р. Славейков“ Плевен, Клуб на НСО Търговище, Дневен център за деца с увреждания Русе в партньорство със Сдружение „Дете и пространство“
– Обучение по Музика в действие и начало на програмата в трите семейно-консултативни центъра в Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав
– Обучение и начало на програмата Сътрудник по привързаност в ДДЛРГ Детелина Плевен и ДДЛРГ Надежда Русе
– Закриване на Библиотека на играчките в ДМСГД Враца в резултат на процеса на деинституционализация
– С финансовата подкрепа на Фондация Дънди са открити Библиотеки на играчките в трите семейно-консултативни центъра в Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав

2013

– Обучения за работа с психологически тест Bayley III с участие на специалисти от Карин дом, ДМСГД в Дебелец, Пазарджик, Търговище, Варна, Русе, Шумен, ДДЛРГ Детелина Плевен и Надежда Русе
– Сътрудник по привързаност започва работа в Карин дом
– Музика в действие започва в домовете за деца във Враца и Плевен
– Откриване на Библиотека на играчките в I ОУ “Христо Ботев” Търговище

2012

– Начало на прилагането на психологически тест Bayley III
– Откриване на Библиотеки на играчките в Карин Дом, ДМСГД Пазарджик, ДДЛРГ Надежда Русе, ДДЛРГ Детелина Плевен
– Музика в действие започва в ДМСГД Варна и ДМСГД Бургас

2011

– Откриване на Библиотека на играчките в ДДЛРТ в Плевен и Русе
– Откриване на Библиотека на играчките и Музика в действие в ДМСГД Шумен и ДМСГД Русе

2010

– Откриване на първите шест Библиотеки на играчките в ДМСГД в Бургас, Варна, Враца, Дебелец, Плевен и Търговище
– Получаване на лиценз за Мобилен център за работа с деца от Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане

2009

– Пилотен проект Библиотека на играчките в ДМСГД Дебелец – предоставяне на играчки, обучение на персонал
– Регистриране на Фондация за децата в риск по света в България, като неправителствена организация в обществена полза

От 2004 до 2009 WWO работи по програмата си за ранна интервенция „Внучето на баба“ в сътрудничество с O.A. Милосърдие, в 9 институции за деца – ДМСГД във Враца, Плевен, Търговище, Русе, Шумен, Ямбол, Велико Търново, ДДЛРГ в Плевен и Русе.

* ДДЛРГ – Дом за деца лишени от родителски грижи
* ДМСГД – Дом за медико-социални грижи за деца