Мисия

Фондация за децата в риск по света е българска неправителствена организация, основана през 2009 г. като част от Worldwide Orphans Foundation.
Нашата мисия е да променим живота на децата, лишени от родителска грижа, като ги изведем от анонимност, като им помогнем да се превърнат в здрави, независими и продуктивни членове на своята общност и на света.

Цели

Подпомагане на децата в риск, чрез насърчаване на социалната им интеграция и личностна реализация, подобряване на условията на живот на децата в риск; обучаване на здравни специалисти и обществеността по проблеми, свързани с деца в риск; оказване на подкрепа и осъществяване на сътрудничество с обществени институции и други организации, имащи цели, като тези на Фондацията.