Поддръжници

Международен женски клуб – София

IWC_Logo

Международният женски клуб в София (IWC) е организация с нестопанска цел със следните цели: посрещане и подпомагане на новодошлите в България, задълбочаване на познанията и разбирането за България, насърчаване на добра воля и приятелство сред членовете на клуба и оказване на финансова и материална подкрепа на благотворителни проекти. Благотворителната фондация на Международния женски клуб – София се стреми да помага на български групи и институции да посрещат нуждите на най-маргинализираните общности в страната, основно жени, възрастни хора, деца лишени от родителска грижа, хора с увреждания и хора от малцинствени групи. През март 2018 Международният женски клуб финансира проекта на ФДРС “Да растем като играем”, който цели да подкрепи развитието и интеграцията на деца с бежански или хуманитарен статус в България. За да научите повече за Международния женски клуб, посетете техния сайт.

Мрежа Хлебни къщи

bread_houses_network
Мрежа Хлебни къщи е уникално мрежа на културни средища, която сближава хората чрез правенето на хляб. Хлебните къщи са местни институции, където се провеждат събития с месене на хляб с хора от уязвими групи. Основният инструмент за социална промяна, използван от мрежата, са т.нар. общностни месения на хляб, които имат социален, терапевтичен и културно-образователен аспект. Чрез програмата “Хлебна къща” мрежата си партнира с местни институции (дневни центрове за хора с увреждания, училища, читалища, православни църкви, музеи и др.) като ги обучава да провеждат регулярни събития с месене и печене на хляб с уязвими групи. “Хлебна къща” София е организирала няколко дейности за сплотяване на екипи с професионалистите от мрежата на “Библиотека на играчките”, а през декември 2017 проведе печене на домашни сладки с деца бежанци и техните семейства, които участват в проекта на ФДРС “Да играем отново”. Посетете сайта на Мрежа Хлебни къщи, за да научите повече за тяхната мисия.

Д-р Фади Хадад

Детски и юношески психиатър

1385496400Д-р Фади Хадад е американски психиатър, специалист по детска и юношеска психиатрия с опит в спешната психиатрична помощ. Д-р Хадад е клиничен доцент по детска и младежка психиатрия и психиатрия във Факултета по медицина към Нюйорксия университет, автор на множество публикации в авторитетни издания в САЩ и основател на първата в САЩ цялостна програма за спешна психиатрична помощ за деца, който предоставя терапия, фокусирана върху привързаността за осиновени деца и техните семейства. Той е дългогодишен приятел и поддръжник на Фондация за децата в риск по света като отдава безвъзмездно от времето и опита си, за да посещава страните, в които Фондацията работи. През май 2016 г. д-р Хадад бе на работно посещение в България в подкрепа на специалисти работещи с деца и младежи, което се осъществи по покана на Фондация за децата в риск по света. С неговата неочаквана смърт през 2017 г. ФДРС загуби голям приятел и поддръжник. Повече за работата и живота на д-р Хадад може да научите на неговата страница.

 

Полезни връзки

Д-р Хадад: Много са причините, които водят до психични заболявания на децата

Американски експерт участва в кръгла маса на тема детското психично здраве

What Do Child Psychiatrists Think of PIXAR’s “Inside Out”: They Love It