10.12.2014Обучиха специалисти за мобилен подход в работата на Библиотека на играчките

Mobile TL Davidovo 22 July play group

Осем специалисти от Клуба на НСО в Търговище и негови партньори преминаха обучение по проекта „Мобилен подход в работата на Библиотека на играчките”. Той е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България.
Обучители бяха директорите „Програмно развитие” и „Мониторинг и оценка” в Worldwide Orphans Foundation, САЩ, Мелиса Уилок и Антъни Саланди, както и Велислава Христова от Фондация за децата в риск по света (ФДРС), България.
По време на петдневен семинар те обучиха своите колеги от Търговище по две основни теми: „Мобилен подход Библиотека на играчките” и „Мониторинг и оценка на ефекта от услугата”. Специалистите получиха знания за използването на няколко инструменти за оценка, които да използват по време на проекта: „Индекс на детския статус”, „Въпросник за оценка на детското поведение”, „Индикатор за взаимодействието родител – дете”. След това упражниха новите знания по време на домашни посещения при семейства, с които Клубът на НСО работи, както и при наблюдение на родители и деца в самата Библиотека на играчките в Търговище. В края на обучението всички участници получиха сертификати.

Източник: targovishtebg.com

Проект BG05/815 “Мобилен подход Библиотека на играчките” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.