Партньори

WWO България работи с над 20 партньорски организации в 13 населени места като им предоставя програми подкрепящи ранното детско развитие чрез игра. Фондацията продължава да следи динамиката на процеса по деинституционализация в страната и да подкрепя най-уязвимите деца, независимо от това къде живеят и достъпват услуги за ранно детско развитие – институции за резидентна грижа, центрове за настаняване от семеен тип, услуги в общността, отдалечени селски райони и общности в неравностойно положение.

 

 

Институционални партньори

Институционални партньори

Домове за медико-социални грижи за деца са институции за грижа за деца на възраст 0 до 3 към Министерство на здравеопазването. Настоящи партньори: - ДМСГД Бургас - ДМСГД Варна - ДМСГД Дебелец - ДМСГД Плевен  ...
Ранно детско развитие и учене

Ранно детско развитие и учене

Част от партньорите на WWO България включват организации и доставчици на услуги с фокус върху ранното детско развитие и учене - училища, общностни центрове, детски градини и неправителствени организации. Семейно-консултативни центрове С подкрепата на УНИЦЕФ,...
Партньори, работещи с деца с увреждания

Партньори, работещи с деца с увреждания

- Фондация „Карин дом“ - Център за рехабилитация и социална интеграция във Варна - Сдружение „Дете и пространство“ - Дневен център за деца и младежи със специални нужди „Мечо Пух“ и Дневен център за деца със специални нужди – седмична грижа в Русе - Фон...
Болници

Болници

Опитът ни в болнична среда показва, че независимо къде се намират децата, техен естествен спътник е играта. Ролята на играта е изключително важна за детското развитие и то не спира, не се отлага във времето, дори когато детето е на лечение или подложено ...