Партньори

map_partners

 1. Дом за медико-социални грижи за деца – Дебелец
 2. Дом за медико-социални грижи за деца – Плевен
 3. Дом за медико-социални грижи за деца – Бургас
 4. Дом за медико-социални грижи за деца – Варна
 5. Дом за деца лишени от родителска грижа “Детелина” – Плевен
 6. Фондация “Карин дом” – Варна
 7. I ОУ “Христо Ботев” – Търговище
 8. Семейно-консултативен център – Нови пазар
 9. Семейно-консултативен център – Шумен
 10. Семейно-консултативен център – Велики Преслав
 11. Звено “Майка и бебе” – КСУДС – София
 12. Помощно училище “П. Р. Славейков” – Плевен
 13. Клуб на нестопанските организации – Търговище
 14. Дневен център за деца с увреждания – Ранна интервенция – Русе
 15. Център за обществена подкрепа “Св. София” – София
 16. Дневен център за деца с увреждания “Мечо пух” – Русе
 17. Център за социална рехабилитация и интеграция “Бъдеще за децата” – Казанлък
 18. Фондация “Ръка за помощ” – Добрич
 19. Комплекс за здравно-социални услуги за деца и семейства – Търговище
 20. Фондация Сийдър – Кюстендил
Държавни институции

Държавни институции

Домове за медико-социални грижи за деца са институции за грижа за деца на възраст 0 до 3 към Министерство на здравеопазването. Настоящи партньори: - ДМСГД Бургас - ДМСГД Варна - ДМСГД Дебелец - ДМСГД Пазарджик - ДМСГД Плевен - ДМСГД Търговище - ДМСГД Шумен ...
Семейно-консултативни центрове

Семейно-консултативни центрове

С подкрепата на УНИЦЕФ, семейно-консултативните центрове в три общини на област Шумен предоставят подкрепа на родителите и семействата на малки деца, като част от проект целящ да изгради мрежа от интегрирани услуги и програми в сферата на превенцият...
Доставчици на услуги

Доставчици на услуги

- Фондация „Карин дом“ - Център за рехабилитация и социална интеграция - Сдружение „Дете и пространство“ - Дневен център за деца и младежи със специални нужди „Мечо Пух“ и Дневен център за деца със специални нужди – седмична грижа в Русе - Клуб на несто...