Партньори, работещи с деца с увреждания

Фондация „Карин дом“ – Център за рехабилитация и социална интеграция във Варна
Сдружение „Дете и пространство“ – Дневен център за деца и младежи със специални нужди „Мечо Пух“ и Дневен център за деца със специални нужди – седмична грижа в Русе
Фондация „За нашите деца“ – Център за обществена подкрепа „Св. София“ в София
– Сдружение “Бъдеще за децата” – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в Казанлък
– Фондация “Сийдър” – Център за настаняване от семеен тип в Кюстендил