Държавни институции

Помощно училище Плевен

Библиотека на играчките в Помощно училище “П.Р. Славейков” Плевен

Домове за медико-социални грижи за деца са институции за грижа за деца на възраст 0 до 3 към Министерство на здравеопазването. Настоящи партньори:

ДМСГД Бургас
ДМСГД Варна
ДМСГД Дебелец
– ДМСГД Пазарджик
ДМСГД Плевен
– ДМСГД Търговище
– ДМСГД Шумен

Домове за деца лишени от родителска грижа са институции за грижа за деца на възраст 3 до 7 към Министерството на труда и социалната политика. Настоящи партньори:
– ДДЛРГ Детелина Плевен

Училища към Министерство на образованието и науката:
Помощно училище за деца и младежи със специални потребности „П.Р. Славейков“ Плевен
Основно училище „Христо Ботев“ Търговище