Институционални партньори

Библиотека на играчките в ДМСГД Варна

Библиотека на играчките в ДМСГД Варна

Домове за медико-социални грижи за деца са институции за грижа за деца на възраст 0 до 3 към Министерство на здравеопазването. Настоящи партньори:

ДМСГД Бургас
ДМСГД Варна
ДМСГД Дебелец
ДМСГД Плевен