Семейно-консултативни центрове

екипът на СКЦ Нови пазар

екипите на СКЦ Нови пазар, СКЦ Шумен и СКЦ Велики Преслав

С подкрепата на УНИЦЕФ, семейно-консултативните центрове в три общини на област Шумен предоставят подкрепа на родителите и семействата на малки деца, като част от проект целящ да изгради мрежа от интегрирани услуги и програми в сферата на превенцията на изоставяне на малки деца в специализирани институции.

СКЦ Нови Пазар
СКЦ Шумен
СКЦ Велики Преслав