Дарения

За да подкрепите работата ни, можете да дарите чрез превод към банковата сметка на Фондация за децата риск по света в България: BG54FINV91505203900550 BIC: FINVBGSF

Или онлайн: https://wwo.wedid.it/