Програми

Библиотека на играчките

Библиотека на играчките

Играта е основно право на всяко дете. Тя играе важна роля в развитието на мозъка на децата и подпомага физическия им растеж и емоционалното им благосъстояние. На милиони деца обаче правото на игра е отнето от войни, бедност, насилие и болести. В отговор ...
Музика в действие

Музика в действие

Програмата „Музика в действие“ е насочена към подпомагане на ранното детско развитие посредством положително социално взаимодействие, като дава възможност на всяко дете да участва активно и да бъде забелязано, оценено и уважавано. Програмата предост...
Разкажи приказката

Разкажи приказката

Тази програма за творческо четене и изкуства запознава децата с литературата и подпомага езиковото развитие в етап преди да започнат да четат и социално-емоционалните умения и уменията за решаване на проблеми по забавен и креативен начин.  Децата слу...
Сътрудник по привързаност

Сътрудник по привързаност

Програмата Сътрудник по привързаност на Фондацията за децата в риск по света създава лична връзка на доверие между възрастен от местната общност и дете без родители или в риск, с цел подкрепа развитието на детето и здравословно привързване чрез последо...
Обучения

Обучения

Фондация за децата в риск по света подкрепя професионалното развитие чрез проекта Bayley–III®. След получаване на разрешение от издателство Пиърсън за превеждане на български на теста Bayley–III® скала за развитие на бебета и деца, Фондацията обучава ...