Библиотека на играчките

targovishte-school-2

Библиотека на играчките в Търговище

Играта е основно право на всяко дете. Тя играе важна роля в развитието на мозъка на децата и подпомага физическия им растеж и емоционалното им благосъстояние. На милиони деца обаче правото на игра е отнето от войни, бедност, насилие и болести. В отговор на това, WWO създава програмата „Библиотека на играчките“ като ресурс за деца и семейства в риск и деца живеещи в институции. До момента програмата се изпълнява в три държави – България, Хаити и Виетнам.

В основата на Библиотека на играчките е идеята за играта като универсален начин на общуване и като ресурс за подкрепа детското развитие и предотвратяване на изоставянето. Библиотеката на играчките съдейства за заздравяването на личната връзка между детето и полагащия грижи и същевременно служи като ресурс за полагащите грижи да научат повече за детското развитие. Към всяка играчка има референтна карта, която съдържа информация за петте области на детското развитие и включва идеи за игра.

Mobile TL Davidovo 22 July play group

Мобилна Библиотека на играчките в Давидово

Библиотека на играчките се ползва като:

– Ресурс за спонтанна или насочена игра по двойки

– Инструмент за терапия, използван от специалисти

– Ресурс за игра в дома

– Ресурс за общуване в групи за игра и ателиета за деца и родители

– Мобилна услуга в отдалечени и изолирани населени места

Библиотеките на играчките са оборудвани с цветни, дървени играчки, които отговарят на най-високите стандарти за безопасност и подпомагат детското развитие в пет основни области – обща моторика, фина моторика, общуване, познание и социално-емоционално развитие. Библиотека на играчките представлява сигурно пространство, където децата имат възможност да развиват въображението си и да се отдадат на своето вродено желание за игра. За всяка Библиотека на играчките се грижи библиотекар, обучен от WWO в изпълнението на програмата.

В България Библиотека на играчките на Фондацията за децата в риск по света е създадена като ресурс в подкрепа и допълнение на програмата „Внучето на баба“, изпълнявана съвместно с О.А. Милосърдие в домовете за медико-социални грижи за деца в страната.

Първата библиотека отваря врати през 2009 г. в ДМСГД Дебелец, където обслужва деца на възраст 0-3. От тогава насам, програмата се разпростря не само в институции от резидентен тип, но и в уязвими общности, където се приема като важен и желан ресурс за децата и семействата. В партньорство с държавни институции, семейно-консултативни центрове и доставчици на социални услуги, през 2014 г. програмата Библиотека на играчките достигна над 2400 деца и 900 родители или полагащи грижи.

В момента Библиотеки на играчките функционират в 19 партньорски организации в Дебелец, Пазарджик, Плевен, Търговище, Бургас, Варна, Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав.