Музика в действие

Програмата „Музика в действие“ е насочена към подпомагане на ранното детско развитие посредством положително социално взаимодействие, като дава възможност на всяко дете да участва активно и да бъде забелязано, оценено и уважавано.

Програмата предоставя възможности за ангажиране на децата и възрастните в света на танца и музиката по вълнуващ начин. По този начин програмата насърчава връзката родител-дете. Съчетанието на музика, движение и танц подпомага детското развитие, себеизразяване и психо-емоционално състояние.

Програмата съдържа:

  • Комплект с музикални инструменти за максимум 12 деца и 12 възрастни
  • 6 модула с компактдискове за деца на възраст 0-3 г.
  • 6 модула с компактдискове за деца на възраст 3-7 г.

Сесиите по „Музика в действие“ представляват структурирани дейности, следващи определена последователност, описана в модулите, които са част от комплекта „Музика в действие“.  Всички модули са структурирани по сходен начин в следната последователност: песен за Добре дошли, преходни песни, разнообразни занимания и игри, и песен за довиждане. Музикалната селекция във всеки модул е уникална и предоставя основа за многообразие от дейности.

Препоръчва се групите да не надвишават 12 деца и 12 възрастни, като за оптимален вариант се приема групиране по възраст. Тези ограничения гарантират качеството на програмата като осигуряват на всяко дете достатъчно пространство да се движи и да взаимодейства с възрастните и връстниците си по време на сесиите.