Обучения

10563165_483027528499720_4307214537671052918_nФондация за децата в риск по света подкрепя професионалното развитие чрез проекта Bayley–III®. След получаване на разрешение от издателство Пиърсън за превеждане на български на теста Bayley–III® скала за развитие на бебета и деца, Фондацията обучава психолози и други специалисти, работещи с деца в институции и с деца със специални потребности. Тестът позволява на специалистите да откриват забавяне в развитието при деца на възраст от 1 до 42 месеца, което подпомага осигуряването на ранна интервенция в областта, в която децата се нуждаят.