Проекти

Мрежа на Библиотеки на играчките

Мрежа на Библиотеки на играчките

  Проект “Мрежа на библиотеки на играчките” надгражда и доразвива дейностите по програма “Библиотека на играчките”, която Фондация за децата в риск по света предоставя чрез свои партньорски организации от 2009 г. досега. Мрежата представлява обе...
Пътуваща Библиотека: Играчки и музика в действие

Пътуваща Библиотека: Играчки и музика в действие

Кои сме ние? Фондация за децата в риск по света (ФДРС) е международна неправителствена организация, която подкрепя развитието на уязвими деца в България, Етиопия, Виетнам, Хаити и САЩ в зависимост от техните нужди и местния контекст. През последните...
Мобилен подход към Библиотека на играчките

Мобилен подход към Библиотека на играчките

Проект BG05/815 “Мобилен подход Библиотека на играчките” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът е предназначен за деца от 0 до 7...
Игра за постижения

Игра за постижения

Фондация за децата в риск по света стартира нов съвместен проект с Клуб на НСО и Детска градина „Славейче“ в Търговище. Проектът „Игра за постижения“ цели да подкрепи развитието на  пълния потенциал на деца на възраст от 3 до 5 години в детска градина ч...
Мисия: Игра

Мисия: Игра

През март 2017 година Фондация за децата в риск по света (ФДРС) стартира проект "Мисия: Игра" съвместно с фондация “За Нашите Деца“ (ФЗНД). Проектът разширява обхвата на услугите в Комплекс за ранно детско развитие на ФЗНД като предоставя програми за подкрепа на ...
Да играем отново

Да играем отново

Кратко описание на проекта През март 2017 година Фондация за децата в риск по света стартира партньорски проект с фондация Каритас България „Да играем отново“. В проекта участват деца на възраст от 1 до 12 години от семейства с бежански или хуманитарен ...
Книгата на моя живот

Книгата на моя живот

                  На 15 октомври, 2018 год. стартира проект «Книгата на моя живот» осъществяван от Фондaция за децата в риск по света с финансовата подкрепа на Българския фон...
Да растем като играем

Да растем като играем

Проектът “Да растем като играем“ , развиван от Фондация за децата в риск по света с финансовата подкрепа на Международен дамски клуб , цели да подкрепи подготовката на деца бежанци за включване в българската образователни институции чрез включването на дец...