Игра за постижения

Фондация за децата в риск по света стартира нов съвместен проект с Клуб на НСО и Детска градина „Славейче“ в Търговище. Проектът „Игра за постижения“ цели да подкрепи развитието на  пълния потенциал на деца на възраст от 3 до 5 години в детска градина чрез включването им в образователни занимания основани на играта. Те ще се осъществяват от специалисти по предоставена от ФДРС  програма „Елементът Игра“ в   група  и индивидуално при децата, които изпитват затруднения в своето развитие. Проектът създава условия за активното включване на родителите в обучението и развитието на децата им чрез тяхното участие в проследяването на напредъка на децата и семинари за детското развитие. С цел развитието на капацитета на учителския екип проектът предвижда обучителни семинари и методическа подкрепа за реализиране на образователната програма и проектните дейности.

През 2017/2018 учебна година, развитието на децата ще бъде проследявано със стандартизирания за България въпросник Developmental Profile 3(DP-3). Методиката използва информация, предоставена от родителите и оценява как се развиват децата в пет ключови области- физическа, социално- емоционална и когнитивна, адаптивно поведение и комуникации.
За малчуганите, които имат затруднения са предвидени допълнителни индивидуални сесии с терапевт, както и възможност при необходимост да бъдат насочвани към други специалисти. В края на проекта се очаква да се оцени ефективността на програмата „Елементът игра“, която да послужи за продължаване на проектните дейности и разширяване на практиките в подкрепа на ранното детско развитие в град Търговище.

Проектни дейности

Програма “Елементът Игра”

Програма „Елементът Игра“ осигурява защитено пространство пълно със стимулиращи развитието играчки, които ангажират децата в креативна игра и ги учат на цветове, пространствени възприятия, фина моторна координация и езикови умения. Всяка играчка е внимателно подбрана, така че да подпомага различните области на развитие и може да бъде използвана по разнообразни начини в зависимост от възрастта и интересите на детето. Заниманията включват и сесии по “Музика в действие”, в които децата могат да изразят себе си с музика и движение.

Проследяване на развитието на децата

Децата от първа група в детската градина ще бъдат включени в проекта „Игра за постижения“ и при съгласие на техните родители ще бъде дадена възможност да проследят развитието им посредством Developmental Profile 3(DP-3). Процесът по проследяване на развитието ще бъде подпомаган от специалист по скрининг на всички деца на 6 месеца с активното участие на родителите, които ще получават информация и консултация относно резултатите в развитието на децата си.

Подкрепа за родители

Месечни образователни семинари ще се провеждат с родителите по различни теми, включващи детското развитие, привързаността, травмата, позитивното родителстване и др. Образователните сесии също ще предоставят възможност на родителите да общуват, да споделят опит и да се научат да се подкрепят взаимно. Родителите ще бъдат разделени в 2 обучителни групи, като всяка група ще има занимания 3 пъти месечно в рамките на 6 месеца.

Новини

Обучителен семинар "Игра за постижения - галерия"

Обучителен семинар “Игра за постижения”