Мобилен подход към Библиотека на играчките

Toy Library at the Davidovo town hall

Мобилна Библиотека на играчките в читалището в Давидово

Проект BG05/815 “Мобилен подход Библиотека на играчките” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проектът е предназначен за деца от 0 до 7 г. и техните родители в малките населени места на община Търговище и се изпълнява в пратньорство с Клуб на нестопанските организации, Търговище.

Групите за игра представляват предварително планирани и организирани срещи, в които специалисти подкрепят игровото взаимодействието между родители и деца, и насочват избора на подходящи играчки.

Научете повече за целите и организацията на проекта тук

Новини:

9.12.14   Библиотека на играчките в Търговище вече е мобилна

10.12.14 Обучиха специалисти за мобилен подход в работата на Библиотека на играчките

20.12.14  Фондът на Библиотеката на играчките в Търговище се обогати

23.1.15   Библиотеката на играчките тръгва по детските градини в Търговище

03.2.15  С образователни играчки играха по проект деца в Давидово

13.2.15   Представиха търговищката библиотека на играчките пред организации от цяла България

31.5.15   Библиотека на играчките през лятото

20.6.15   Картички за татко

24.07.15 Експерт от САЩ обучава специалисти в Търговище

19.10.15  Регионална конференция ще представи Мобилния подход в работата на Библиотека на играчките

Снимки:

Toy Library introductory meeting with parents at the kindergarden in Targovishte

Мобилна Библиотека на играчките в Търговище

 

Мобилна Библиотека на играчките в с. Давидово

Мобилна Библиотека на играчките в с. Давидово

 

 

Презентации:

Представяне на мобилния подход към БИ – Диана Якимова