Пътуваща Библиотека: Играчки и музика в действие

Кои сме ние?

Фондация за децата в риск по света (ФДРС) е международна неправителствена организация, която подкрепя развитието на уязвими деца в България, Етиопия, Виетнам, Хаити и САЩ в зависимост от техните нужди и местния контекст. През последните 7 години ФДРС работи с над 20 партньорски организации в България като предоставя програми, които укрепват и развиват капацитета им да подкрепят ранното детско развитие чрез игра. Ние вярваме в силата на играта да преобразява както деца, така и възрастни, закриляме и подкрепяме развитието и психо-социалното благосъстояние на децата в България.

Клуб на нестопанските организации /КНСО/, Търговище е регионална неправителствена организация, обединяваща 27 граждански структури от Търговищка област. От 2010 година е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и семейства. Основни приоритети в работата на Клуба са: ранно детско развитие, вкл. и ранно образование; осигуряване на достъп до здравни, социални и образователни услуги за децата от уязвими общности; превенция на изоставянето и подобряване грижите за децата. Нашето убеждение е, че семейството е най-доброто място за отглеждането на всяко дете!

Как започнахме проекта

От януари 2017 партньорско споразумение между „Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище” АД /”МБАЛ-Търговище” АД/, Фондация за децата в риск по света България (ФДРС) и Клуб на нестопанските организации (КНСО) даде началото на проект “Пътуваща библиотека: Играчки и музика в действие“.

Проектът идва в резултат на няколко годишните усилия на двете нестопански организации  да подкрепят развитието на деца от уязвими групи в региона, като предоставят възможности за ранно учене чрез програми, основани на играта. Подходът за достигане до деца в риск, които са с ограничен достъп до образователни и социални услуги, приет и реализиран от ФДРС и КНСО съвпадна с желанието на „МБАЛ-Търговище” АД да подобрява дейностите си за социалната рехабилитация на децата, които получават медицинска грижа в лечебното заведение.

Какво искаме да постигнем

Целта на проекта е да се подпомогне възстановителния процес на деца, които се лекуват в  Отделението по педиатрия на „МБАЛ- Търговище” АД като се осигурят възможности за образователни и развлекателни дейности с участието на специалисти и придружители на децата.

Какво правим?

Библиотека на играчките

В основата на една от програмите на ФДРС –  „Библиотека на играчките“ е идеята за играта като универсален начин на общуване и ресурс за подкрепа на детското развитие. Тя съдейства за заздравяване на връзката между детето и възрастните и същевременно помага и на родителите да научат повече за детското развитие. Към всяка играчка има карта, която съдържа информация за областите на детското развитие и включва идеи за игра на специалиста и родителя с детето. Образователните играчки са от висококачествени, цветни и безопасни за децата материали.

В рамките на проекта, два пъти седмично специалист игра провежда групово занимание  с деца и родители в детското отделение.

Кът за четене

Кътът за четене е среда, оборудвана с подходящи мебели и книги, която е  удобна и насърчаваща четенето от възрастни и деца. Книгите са съобразени както с нуждите и интересите на децата от най-ранна възраст, които слушат прочита на родителите си, така и за самостоятелно четящи деца. По този начин се стимулира развитието на комуникативните им умения и се обогатява техният речников запас и знания. Кътът за четене дава още една възможност на родителите да прекарат пълноценно време с децата си в общуване  и подкрепа на тяхното развитието. Той е на разположение на децата от отделението през по-голяма част от деня и се ползва и в отсъствието на специалистът игра.

Занимателни дейности

Различни дейности като: работа с пластилин, изрязване, апликиране и рисуване, които децата в болницата могат да извършват, им дават възможност за изразяване на негативните емоции, свързани със заболяването и медицинските процедури. Общуването по време на  заниманията с възрастнитие и другите деца е възможност за справяне със стреса от откъсването от ежедневната среда и занимания.

В рамките на проекта ежедневно  с помощта на педагога на отделението  децата и родителите имат достъп до материалите за занимателни дейности.

Кой е проектният ни екип?

  • Координатор проект, който организира реализирането на проектните дейности;
  • Специалист игра, който два пъти седмично провежда групови сесии с децата и родителите по програма Библиотека на играчките;
  • Педагог от персонала на лечебното заведение, който подкрепя ежедневно децата и родителите в занимателните дейности и ползването на Къта за четене.

Какво постигнахме досега?

В резултат на това партньорство, от март 2016 година досега над 250 деца и техните родители са преминали през над 120 групови занимания в Библиотека на играчките, водени от специалиста игра.
С подкрепата на педагога в отделението ежедневно децата и родителите имат достъп до различни занимателни дейности и богат набор от книгите в Къта за четене.
В резултат на проекта в Отделението по педиатрия към „МБАЛ – Търговище” АД стана първото лечебно заведение в страната, в което функционира програма Библиотека на играчките и Кът за четене.

Какво казват децата и родителите за проекта?

Споделено от родителите

„Днес е страхотен ден за нас. Понякога трябва малко, за да се усмихнеш. Аз се смях от сърце. Благодарим ви!”

„Чудесна идея. Никъде не съм виждал нещо подобно”.

„Радваме се, че има такова прекрасно пространство за малки и големи. Изненадахме се много. Дано на повече места направят приятелски- устроена среда за децата.”

Споделено от децата

„ И ние имаме пъзели в нас, но тези не съм ги подреждал”.

„Аз не съм гладен. Искам да остана тук”.

Тук могат ли да се празнуват рождени дни?”

„ Тук е много хубаво, спокойно е и можеш да си играеш… А идват ли други деца? Дали ще дойдат? ”

Аз вече не съм болен, нали?”