14.10.2016ФДРС сподели опит на международна конференция по ранно детско развитие

issa-conference

Между 10 и 13 октомври в Литва се проведе годишната конференция по ранно детско развитие на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“. Темата на конференцията бе „Ранното детство във времена на бурни промени“. На конференцията присъстваха над 300 представители на неправителствени организации, международни експерти в областта на ранното детско развитие и практици от 48 държави.

Участниците споделиха опит и дискутираха важни теми в областта на ранното детско развитие в контекста на бързо променящия се взаимосвързан свят. Стабилността и благосъстоянието на всички държави зависят до голяма степен от влиянието на външни фактори. Конфликти, климатични промени и епидемии в отдалечени държави отекват по целия свят и оказват въздействие на милиони деца.

Конференцията обедини практици, изследователи, представители на национални власти и неправителствени организации, които обсъдиха влиянието на тези външни фактори върху ранното детство и потърсиха начини да посрещат адекватно нуждите на децата и семействата във времена на бурни промени.

По време на конференцията стана ясно, че са постигнати добри резултати в областта на ранното детско развитие, но все още има много предизвикателства пред това всяко дете да се развива пълноценно и щастливо от началото на живота си. Въпреки че темата за ранното детско развитие започва да придобива все по-голяма публичност на национално и глобално ниво, 825 милиона деца няма да успеят да придобият основни умения към 2030 година. Необходим е по-голям фокус върху застъпничеството за инвестиции в ранното детство, както и по-голяма бързина на действие. Участниците в конференцията се обединиха около идеята, че е трябва се инвестира в работната сила в областта на ранното детство и в създаването на интегрирани услуги за деца и семейства.

Програмата на конференцията включваше пленарни дискусии и панелни презентации в четири основни теми свързани с развитието в ранното детство – Смислено учене на децата в 21 век, Смислена подготовка на работната сила, Смислена подкрепа за семействата и Смислена употреба на технологии. По време на панелните презентации, Фондация за децата в риск по света представи програмата си „Елементът Игра“ и проекта „Мобилен подход към Библиотека на играчките“ изпълняван съвместно с Клуб на нестопанските организации – Търговище. ФДРС представи как подкрепя родителите да защитават децата си от ефекта на токсичния стрес като насърчава положителното въздействие между родител и дете чрез играта. Фондацията представи резултатите от предоставянето на мобилен достъп до програмата Библиотека на играчките в село Давидово, област Търговище. Една година след началото на проекта, родителите споделят, че са научили повече за ранното детско развитие и знаят как да подкрепят развитието на децата си по-добре чрез играта, а също така прилагат наученото на практика докато играят с децата си.

Пълната презентация може да бъде видяна тук: issa-presentation.

За да научите повече за конференцията „Ранното детство във времена на бурни промени“, посетете сайта на конференцията тук.