20.12.2014Фондът на Библиотеката на играчките в Търговище се обогати

New toys delivered at the NGO Club in Targovishte

С близо 100 нови играчки се обогати инвентарът на Библиотеката на играчките, която повече от половин година работи в Клуба на НСО в Търговище. Те са на стойност почти 3 хил. лв. и са закупени по проекта за мобилен подход за Библиотека на играчките.
„Играчките са Beleduc company- образователни, бамбукови играчки. Те съдействат за усвояване на важни умения от децата в петте области на детското развитие- двигателно, познавателно, социално, емоционално и езиково. Придружени са и от референтни карти, по които специалисти и родители могат да следят напредъка на детето. Детските пособия са предназначени за деца между 3 и 7 години“, поясниха от Клуба на НСО. С това възрастта на малчуганите, които могат да посещават Библиотеката се увеличава – досега тя разполагаше с играчки за деца само до 3 години. От новата година Библиотеката става мобилна услуга и ще бъде достъпна в няколко малки населени места от търговищка област.

Източник: targovishtebg.com

Проект BG05/815 “Мобилен подход Библиотека на играчките” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.