09.02.2017Обучителен семинар “Игра за постижения” – галерия