26.05.2016Работно посещение в подкрепа на детското психично здраве в България

Посещение на д-р Фади Хадад във Виетнам

Д-р Фади Хадад, специалист по детска и юношеска психиатрия в САЩ с опит в областта на спешната психиатрична помощ за деца и възрастни, ще посети България между 28 май и 1 юни по покана на Фондация за децата в риск по света.  Д-р Хадад е дългогодишен приятел и поддръжник на Фондация за децата в риск по света, като отдава безвъзмездно от времето и опита си, за да посещава страните, в които Фондацията работи. Той предоставя професионална подкрепа по случаи, води семинари и представя новости от областта на детската психиатрия.

В рамките на посещението си в България между 28 май и 1 юни, той ще се запознае със ситуацията в областта на детското психично здраве в страната, ще представи работата си с деца и юноши с психично страдание, ще предостави професионална подкрепа на специалисти по случаи и ще участва в кръгла маса на тема детското и младежко психично здраве с български експерти и специалисти по темата.

В първия ден на посещението си д-р Хадад ще посети Фондация „Светът на Мария“, където ще се запознае с работата на Дневен център „Светове“, ще представи накратко опита си и ще дискутира случаи от практиката на специалистите.

На 29 май той ще участва в срещите на тематични работни групи „Здраве“ и „Семейство“ по време на годишната среща на Национална мрежа за децата, в която ще участват над 150 човека от цялата страна. По време на срещата, д-р Хадад ще говори за поведенческите проблеми сред децата и младежите, а след официалната му презентация участниците ще имат възможност да обсъдят случаи от практиката си, включително и случаи на осиновени деца.

На 30 и 31 май, Фондация за децата в риск по света и Фондация „Сийдър“ организират семинар за работа с деца с психично страдание за професионалисти в Центрове от семеен тип в Казанлък и Център от семеен тип „Сияние“ в Кюстендил, които предоставят пряка грижа на деца с увреждания. По време на семинара, д-р Хадад ще представи основни принципи за работа с деца с психични проблеми и подкрепа на деца в кризисни ситуации. След презентацията, специалистите ще представят случаи от практиката си и ще ги консултират с д-р Хадад.

В края на посещението на д-р Хадад на 1 юни ще се проведе кръгла маса на високо ниво на тема детско и младежко психично здраве в България с представители на Министерство на здравеопазването, водещи български психиатри, НПО, училищни психолози и университетски преподаватели. Кръглата маса се организира от Фондация за децата в риск по света съвместно с Национална мрежа за децата. По време на кръглата маса д-р Хадад ще представи своя опит в помощта за деца в криза, ще се обсъдят  актуални проблеми на  психиатричната грижа в България и ще бъдат представени примери за добри практики в областта на психичното здраве за деца и младежи в страната. Кръглата маса цели да стимулира диалог между професионалистите и експертите, както и да постави темата за детското психично здраве в дневния ред на медиите и широката общественост. Събитието ще се проведе на 1 юни, от  10 до 13 часа  в  Столична библиотека, American Corner, пл. Славейков № 4А.

==========================================================================================

Д-р Фади Хадад е американски психиатър, специалист по психиатрия за деца и младежи с опит в спешната психиатрична помощ. Д-р Хадад е клиничен доцент по детска и младежка психиатрия и психиатрия във Факултета по медицина към Нюйорксия университет, автор на множество публикации в авторитетни издания в САЩ и медицински директор на нюйоркския клон на Центъра за семейно развитие, който предоставя терапия, фокусирана върху привързаността за осиновени деца и техните семейства. Повече за д-р Хадад може да научите на неговата страница http://www.fadihaddadmd.com/.

 

Фондация за децата в риск по света (ФДРС) е международна неправителствена организация, която подкрепя развитието на уязвими деца в България, Етиопия, Виетнам, Хаити и САЩ в зависимост от техните нужди и местния контекст. През последните 7 години ФДРС работи с над 20 партньорски организации в България като предоставя програми, които укрепват и развиват капацитета им да подкрепят ранното детско развитие чрез игра. Ние вярваме в силата на играта да преобразява както деца, така и възрастни, закриляме и подкрепяме развитието и психо-социалното благосъстояние на децата в България.