20.05.2018Игрови занятия по проект “Да растем като играем”

През април 2018 започнаха първите игрови занятия с деца-бежанци и техните родители по проект „Да растем като играем“, финансиран от Международния женски клуб – София. Проектът подкрепя развитието, интеграцията и адаптацията на деца-бежанци, чиито семейства са с бежански или хуманитарен статут в България.

Играта подкрепя адаптацията на децата и родителите им в новата среда и им помага да преодолеят травмата от обстоятелствата, които са ги накарали да напуснат страната си и да търсят убежище в България. ФДРС предоставя сигурна и защитено пространство за децата, в което те могат да се потопят в най-естествената за тях дейност – играта.

По време на игровите занятия децата и родителите заздравяват връзката си, забавляват се, общуват и учат български език. Играта създава възможности за повишаване когнитивните, езиковите и социалните умения на децата и помага на родителите им да разпознават и откликват на нуждите на децата си.

В галерията долу може да видите малка част от моментите на радост през изминалия месец.