Периодът предвиден за осъществяване на проектните дейности е юли 2022 год. – август, 2023 год.

Проектът е финансиран от фондация Тръст за социална алтернатива и е на стойност 83 770 лв.

 

Проект „Изграждане на капацитет за разширяване на пространствата за ранно учене“ цели да подкрепи развитието на деца от уязвими общности чрез разширяване на мрежата на пространствата за ранно детско учене. За постигането на тази цел проектните дейности са насочени към повишаване капацитета на местните заинтересовани страни и ФДРС  в  изследването на ефективни решения за устойчив модел на ранно учене за уязвими групи деца от малки населени места. В проектния период ще се надградят развитите  до момента практики в общините Луковит и Оряхово и ще се работи за осигуряване на тяхната устойчивост на местно ниво. В допълнение се планира разпространението на програмите основани на игра, сред повече деца и семейства в общините Търговище и София. Работата в проектните локации с участието на представители на граждански организации, местни власти и родители се очаква да доведе до намиране на ефективни решения за устойчивост на пространствата за учене по места чрез подходящи финансови модели, които да бъдат използвани на следващ етап и в други региони в страната.

 

Специфична цел в проекта е професионалното развитие на педагогическите специалисти от детските градини и алтернативни образователни услуги, която ще се реализира чрез  подкрепа от страна на ФДРС, както и чрез регистрирането  на  програмите Елементът Игра® в МОН и развитие на система за обучение на практици от сферата на ранното детско образование и грижа, прилагащи програмите. В резултат от прилагането на рамката за умения на специалисти се очаква да се гарантира по-добро качество на прилагането на програмите.

Проектът се изпълнява от Фондация за децата в риск по света в сътрудничество със сдружение „Знание“, сдружение „Нов път“ и сдружение „Клуб на нестопанските организации“ с финансовата подкрепа на фондация „Тръст за социална алтернатива“.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?