ПРОЕКТ „ДА ИГРАЕМ ОТНОВО“ 2017-2018 г.

Проектът е осъществен в партньорство с Каритас България в периода март, 2017 – декември, 2018 г. в подкрепа на ранното детско учене чрез програми основани на игра и финансиран от бюджета на Фондация за децата в риск по света на стойност 17 196 лв.

 

Как стигнахме до проекта?

ФДРС е организация, която работи с най-уязвимите групи в страната още от своето основаване. В последните години броят на семействата, които са преживели травмата от войната в Близкия изток и решават да останат в страната, нараства. Трудностите свързани с адаптацията им след получаване на бежански статут в още по-голяма степен засягат семействата с малки деца. Наред с проблемите от битов характер и трудова заетост, те се сблъскват и с такива свързани с интегрирането на децата в детска градини или училище. При повечето от децата пречка се оказва недоброто владеене на български език и трудностите за функциониране в група. За майките ангажирани основно с грижата за децата се прибавя и ограничената социална среда, в която живеят. Тези проблеми поставиха необходимостта ФДРС да работи с тази уязвима група като подкрепя както децата, така и техните родители.

 

Какво искаме да постигнем в проекта?

Да се осигури защитена и стимулираща детското развитие и учене среда за деца от семейства на бежанци.

Задачи на проекта:
1. Децата да придобият умения за участие в структурирани индивидуални и групови дейности, които подкрепят детското развитие чрез игра;

 1. Да се осигури възможност за участие на всички деца в групови програми насочени към тяхното езиково и социално развитие чрез програмите „Музика в действие“ „Разкажи приказката“;
  3. Да се стимулира индивидуалното развитие на всяко дете чрез подхода “Направи, кажи, играй“.

 

Място на осъществяване на проекта:

 • Център за интеграция на бежанци и мигранти “Света Анна“, Каритас България, Град София;
 • Хлебна къща – София

Кого подкрепя проектът?

Деца на възраст от 0 до 12 години от семейства с бежански или хуманитарен статут, които ползват подкрепа от Център за интеграция на бежанци и мигранти “Света Анна“, Каритас България, София. Повечето от децата са от многочленни семейства от Сирия и Ирак.

 

Как работихме, за да постигнем целите ?

Практическите игрови сесии се провеждат три пъти седмично по два часа от 2 специалисти игра – с български и арабски език. По време на заниманията на децата майките изучават български език в близост до помещението, където са децата. В процеса на адаптация на децата в групата и при възникнала необходимост, децата могат да контактуват с майките си.
Водещи принципи в работата ни с децата по време на проекта са:
• съобразяване с индивидуалния темп на развитие на детето;
• зачитане на културалните особености;
• информиране и договаряне на дейностите с родителите;

Всяка сесия започва и завършва с конкретна дейност, която да осигури на децата усещане за предсказуемост и сигурност. Динамиката на заниманията се определя от броя на децата и подгрупите, които се формират по близка възраст.
Броят на децата в една игрова сесия варира в зависимост от желанието и възможността на майките да посетят Център “Света Анна“.

 

Какво постигнахме

 • Проведени бяха над 200 игрови сесии с децата;
 • Над 50 деца взеха участие в проекта;
 • В края на проектния период децата придобиха умения за участие в структурирано групово занимание, разширен речник на български език, за някои от тях е налице готовност за включване в ДГ или училище.

 

Какво научихме от проекта?

 • Мястото на първоначално провеждане на сесии, интеграционният център, не благоприятстваше за работата със семействата. От една страна за тях това е място, в което те получават помощ по отношение на техните базови нужди свързани с научаването на езика и/ или намирането на работа и подобряването на родителстването не е приоритетно в техния живот.
 • Втората фаза от проекта в Хлебна къща, София се отрази благотворно както на децата, така и на майките с възможността да общуват с български деца и семейства в среда, която културно и общностно място като Хлебна къща създава;
 • Включването на майките в игровите сесии на децата повлия положително на активността на децата и овладяването на умения свързани с различни области от тяхното развитие.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?