ПРОЕКТ „ДА РАСТЕМ КАТО ИГРАЕМ“ 2018-2019 г.

Проектът е осъществен в подкрепа на ранното детско учене на деца от бежански семейства с участието на семействата с финансиране от Международен женски клуб/ International Women’s Club на стойност от 4989 82 лв.

 

Как стигнахме до проекта?

Анализът на резултатите от предходния проект в подкрепа на деца от бежански семейства показва необходимостта семействата да бъдат подкрепяни в дългия период на тяхната интеграция, през който те трябва да се справят със задачи като адаптация на децата във формалната образователна  система – детска градина и училище.  Родителите, и най-вече майките, поради не доброто владеене на български език се чувстват несигурни в комуникация с институции, както и по отношение на това дали детето им е готово да общува с други деца в организирания живот на образователната система. Това определи към игровите сесии с програмите на ФДРС “Елементът Игра“, които вече имат доказан ефект върху детското развитие, да се планира и скрининг на детското развитие, резултатите да дадат сигурността на семействата, че децата ще се адаптират по-лесно в детска градина и училище.

 

Какво искахме да постигнем?

Да подкрепим подготовката на деца от семейства с бежански статут за постъпване в българската образователна система чрез включването на деца и родители  в практически занимания по програми на ФДРС основани на игра

 

Кого подкрепя проектът?

Деца от 3 до 7 години от семейства с бежански статут, които се подготвят за постъпване  в детска градина и училище.

 

Място на провеждане на проекта

Хлебна къща, София

 

Как работихме, за да постигнем целите?

 • Информационна среща за представяне на проекта и програмите на семейства с бежански статут и заинтересовани страни

С помощта на НПО партньори /Каритас София/ бяха поканени на среща бежански семейства с  деца на възраст от 3 до 7 години и придобит легален статус, които имат желание децата им да се подготвят за постъпване в образователни институции. Те  бяха запознати с проекта и програмите на ФДРС основани на игра. Извършено бе и първоначално проучване на нуждите на семействата за подкрепа относно образователното развитие на техните деца. В резултат на срещата се сформира група от 12 деца и техните майки.

 • Практически игрови сесии с деца и родители

Практическите сесии по програмите от “Елементът Игра” – “Разкажи приказката“, „Библиотека на играчките“ и „Музика в действие“ се провеждаха от 2 двама специалисти игра (с български и арабски език  ) с децата и майките два пъти седмично като се насърчават и заниманията в домашна среда. Част от работата с родителите бе посветена на интерактивни занимания по теми свързани с детското развитие според техни конкретните нужди.  Дейността се провежда в наета за целта зала в центъра на София.

 • Скрийнинг на детското развитие
 • Чрез попълване на въпросник (DP3) всеки родител може да проследява напредъка на детето си вследствие участието му  в програмата “Елементът Игра“. При затруднения  детето може да бъде насочено достатъчно рано към специализирана подкрепа извън проекта. Резултатите от скрийнинга, който се провежда 2 пъти в рамките на програмата може  бъде  използвани и при постъпването на децата в образователната институция за информация на учителите.
 • Общностно семейно събитие 

В дейността се включиха български семейства с деца  на сходна възраст в обща дейност с децата и  родителите от групата. Идеята ни беше  да се осигури възможност децата да общуват  чрез играта  и да се създадат неформални контакти между семействата, които да подкрепят интеграцията на семействата.

 • Заключително проектно събитие

В заключителното събитие по проекта участваха деца, родители, представители на общността и НПО сектора. Всяка група представи опита и ползите за себе си по време на проекта по избран от тях начин. Конкретната обща практическа дейност за всички участници допринесе за по-доброто приемане, признаване и сътрудничество след приключване на проекта.

 

Какво постигнахме?

 • Oказана подрепа за постъпването на 8 деца в училище и детска градина – в резултат на консултирането на майките относно детското развитие и процедурите на постъпване в училище и детска градина, 8 деца от групата през септември бяха записани успешно в детска градина и училище;
 • През периода са проведени 60 практически сесии с програми основани на игра с група от 11 деца и техните майки. Наблюдението на специалистите и информацията от родителите е, че децата показват подобрено владеене на български език, по-свободно общуване в група и желание за обучителни активности;
 • През периода е проведен начален скрининг на 10 деца. Резултатите служат за сравнение в напредъка на децата при следващия скрининг в края на проекта. На първоначален етап резултатите се използват за индивидуално консултиране на майките за това как да подкрепят областите на детското развитие.

 

Какво научихме от проекта?

 • Семействата, които се включиха в проекта все повече имат нужда от разширяване на кръга от контакти и познанства в българската общност;
 • Събития, в които семействата представят своята култура улесняват тяхното интегриране в общността;
 • Все повече майки имат нуждата от занимания различни от отглеждането на децата, като разширяване на контакти с български майки, опознаване на града, връщане към професията и др.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?