ПРОЕКТ „ДА РАСТЕМ ЗАЕДНО“ 2019 г.

Осъществен в периода март-декември, 2019 г. с финансовата подкрепа на Международен женски клуб/ International Women’s Club на стойност 5 000 лв.

 

Как стигнахме до проекта?

Резултатите от проект „Да растем като играем“ показаха бърз и значителен напредък при децата в овладяване на български език, придобиване на познавателни и социални умения, позитивни промени в емоционалното им състояние чрез участието им в игровите програми в рамките на проекта. От друга страна, наблюденията от вътрешния мониторинг и резултатите идентифицираха някои затруднения, които възпрепятстват постигането на по-добри резултати в интеграцията на децата в българската образователната система. Те са свързани с липсата на конкретни дейности, които да са насочени към подкрепа на родителите.

Особено ясно този проблем се вижда при майките, които не владеят български език, което ограничава контакта им с училището и детската градина и често е причина да задържат постъпването на децата в образователна институция или да предпочитат арабски училища. По време на предходния проект бяха идентифицирани и затруднения на майките да общуват с българските семейства и ограниченото участие на бащите в проекта. Този проблем води, както до допълнителен стрес върху родителските роли и отговорности на майките, така и до ограничаване на възможностите на децата за придобиване на социални умения. Всички тези затруднения показват необходимостта от продължаване на проектните дейности и тяхното разширяване в посока подкрепа за цялото семейство.

 

Какво искаме да постигнем?

Да подкрепим интеграцията на бежански семейства с малки деца като предоставим обучителни сесии основани на игра за децата и практически курс по български език за майките.

 

Кого подкрепя проекта?

  • деца от 3 до 7 години от бежански семейства;
  • жени и майки на децата от с хуманитарен и бежански статут.

 

Как работихме, за да постигнем целите?

 

Информационна среща

Бежански семейства с деца от 3 до 7 години, които се подготвят за постъпване и детска градина бяха насочени чрез наши партньори на информационна среща. По време на срещата участниците научиха какви са целите и дейностите на проекта. в резултат група от 10 деца и майките им се формира.

 

Практически игрови сесии с децата

Практически сесии по програмите от “Елементът Игра” – “Библиотека на играчките”, “Разкажи приказката” и “Музика в действие” бяха провеждани с групата деца, два пъти седмично  в рамките на 7 месеца. В същото време майките участваха в практически курс  по български. Майките получаваха обратна връзка от специалиста игра за напредъка на децата.

 

Курс по български език

Сесиите по български език са провеждани два пъти седмично в рамките на 7 месеца. Те включваха теми свързани с живота на участничките и техните бъдещи занимания в страната. Курсът се води от специалист в работата с бежанци и се провежда в общностен център в града, докато децата участват в игрови сесии.

 

Семейни срещи – подкрепихме развитието на овладяване на езика и в същото време  стимулирахме участието на цялото семейство в комуникацията с български семейства. За целта групата посети концерт, театър и „Музейко“, организирани за български и арабски семейства. По време на семейните срещи двойка от българско и арабско семейство направи представяне за другите, като има възможност за приготви храна и активности за другите участници, които двете семейства решат да направят.

 

Заключително събитие

Децата и родителите участвали в проекта и представители на НПО взеха участие в това събитие, на което наред с представянето на постиженията на проекта, се инициира дискусия за продължаване на дейностите.

 

Какво постигнахме?

  • Подобрено развитие на децата участвали в сесиите в петте области на детско развитие. Децата започнаха да комуникират по-успешно и свободно на български език, станаха по-любопитни в овладяването на света и спокойни с правилата и структурата на груповите занимания.
  • Подобрени умения за български език на жените и майките участнички в курса по български. Жените споделяха след курса, че са се чувствали много по-спокойни в ежедневната употреба на езика. Някои от тях планират продължаване на ученето с цел трудова заетост в бъдеще.

 

Какво научихме от проекта?

  • Ангажираността на някои от участничките в научаването на български език е променлива поради тяхната заетост в бита и често е затруднена поради неясния им статут;
  • Комуникацията по време на социални събития – срещи, театри засилва заучаването на български и влияе положително върху чувството за принадлежност към общността на децата и възрастните участвали в проекта.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?