ПРОЕКТ „ИГРА И ИЗКУСТВО“ 2018 г.

Осъществен в партньорство между ДГ „Зорница“ , София, Фондация за децата в риск по света, Институт за сугестивна педагогика и Асоциация за ранно детско развитие. Проектът се реализира изцяло доброволно, с ресурси на трите неправителствени организации.

 

 

Обосновка на проекта:

Проект „Игра и изкуство“ възникна в отговор на заявената нужда от директора на ДГ „Зорница“ за осигуряване на средства за посещения на културни и исторически обекти за децата. Заявката бе отправена към Националната мрежа на децата, откъдето бе организирана среща с директора и представители на неправителствени организации, работещи в областта на ранното детско развитие.

На базата на опита и ресурсите, с които разполагат, партньорите по поректа се обединиха около идеята за реализирането на пилотен проект с цел подобряване на учебната среда в градината и представяне на нови подходи в работата с деца на педагогическия екип.

 

Цел на проекта

Проектът си постави за цел представяне на равни възможности за достъп на децата от малцинствен етнически произход до холистично образование чрез иновативни методики. В основата на всички представени програми са играта и движението, така че да развиват в децата основите социални, емоционални, двигателни, познавателни, адаптивни и комуникационни способности. Дейностите по проекта включваха директна работа с деца от детската градина в групов формат веднъж седмично по всяка от 7-те програми във всяка група, и обучение на екипа.

 

Екип по проекта:

Двама педагози, един психолог

 

Методология:

В рамките на проекта са приложени програмите:

  1. Елементът Игра – Библиотека на играчките, Музика в действие и Разкажи приказката, на Фондация за децата в риск по света;
  2. Програмите на Институт за сугестивна педагогика и на Асоциация за ранно детско развитие – „ Обичам да чета“, „Забавна математика“, „Малкият Пикасо“, „Приятели от цял свят“

 

Целева група

Деца от първа до четвърта група на възраст от 3 до 7 години

 

Какво постигнахме?

В рамките на проекта бяха обхванати всички деца от детската градина и всички желаещи учители се включиха в дейности и директна работа. Проведени бяха общо 70 игрови сесии по програмите.

  1. Планираните дейности по прилагане на програмите са изпълнени. В продължение на 4 месеца, в ДГ са провеждани групови занимания по програмите;
  2. В посочения период са обхванати всички деца от четирите групи по различните програми;
  3. Всички учители взеха участие или наблюдаваха поне едно занятие по различните програми;
  4. Проведени бяха три екипни срещи в хода на проекта, при които учителите даваха обратна връзка за програмите;
  5. Двама учители от ДГ взеха участие в обучителен модул организиран от Фондация за децата в риск по света за работа по програма „Елементът Игра“ с водещ експерт от САЩ;
  6. Проведена бе среща със заместник-кмет по образование към СО район Слатина при започване и при приключване на проекта.

 

Какво научихме?

Програмите, които бяха реализирани в рамките на проект „Игра и изкуство“ са приложими в детската градина и се приемат добре от децата. Програмите са допълващи утвърдените образователни стандарти, регламентирани в Закона за предучилищно и училищно образование, като предлагат иновативен подход за подкрепа на детското развитие и учене през опит и насърчаващ позитивното преживяване от връзката между децата и възрастните. Те са специално създадени и приложими за деца в предучилищна възраст и се основават на дългосрочни изследвания на детското развитие в международен план. Програмите са добър ресурс за надграждане капацитета на педагогически и непедагогическия екип на детската градина и прилагането на иновативни методи за работа с деца. Те предлагат интересен за децата начин на учене чрез преживяване, който е с доказан ефект за ранното детско развитие и помага за това децата да развива по-бързо практически умения и да бъдат по- подготвени за постъпване в училище.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?