Програма за малки грантове

“Как да отглеждаме здрави и умни деца“, инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България

 

Проектът се осъществява в подкрепа здравословното хранене на деца от 0 до 3 години от уязвима ромска общност в с. Петревене, община Луковит.

Периодът предвиден за осъществяване на проектните дейности е между декември, 2020- 30 юни 2021 г.

Проектът се изпълняван от ФДРС с финансова подкрепа на Тръст за социално алтернатива (ТСА) в размер на 4 106 лв.

Обосновка на проекта

В последните години ФДРС разви успешни практики за създаване на пространства за учене по програма Елементът Игра® с партньори, които работят в уязвими ромски семейства с малки деца. В същото време опитът дава основания да се смята, че възможностите за ранно детско учене, които създаваме са ефективни, но и недостатъчни, когато интервенцията се отнася за уязвими общности в отдалечени райони с крайно ограничени услуги. Още повече, когато се отнася за първите 1000 дни от живота на детето, при които храненето на бременните и децата е от съществено значение за здравословниото развитие. Това определи желанието да развием услуга за хранене, с която да подкрепим семействата и да развием интегративния характер на услугите в тяхна подкрепа. По време на работата ни в с. Петревене беше идентифицирана необходимостта от съпътстваща подкрепа на семействата с малки деца, която да засили ресурса на семействата за посрещане на здравните потребности на децата и тяхното по-добро развитие.

 

Цел на проекта:

Да подкрепи развитието на умения на родители от с. Петревене за здравословно хранене на деца от 0 до 3 години.

В рамките на проекта „Как да отглеждаме здрави и умни деца“ ще бъдат изпълнени следните дейности:

  • обучение на специалист, представител на ФДРС за работа със семействата по програмата за здравословно хранене на ТСА;
  • подготовка на пространството за групови занимания и подготовка на здравословна храна;
  • провеждане на обучителни сесии за 6 групи по 10 майки от с. Петревене.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?