ПРОЕКТ „КНИГАТА НА МОЯ ЖИВОТ“ 2018 г.

Проектът е осъществен в подкрепа на бежански семейства в периода октомври-декември, 2018 г. и е финансиран от Българския фонд на жените, на стойност 2 000 лв.

 

Как стигнахме до проекта?

Опитът ни досега в работата с деца от бежански семейства показва наличието на редица проблеми свързани с интеграцията на преобладаващата част от майките. От една страна жените са ангажирани основно с отглеждането на децата, което в повечето случаи се случва без наличието на подкрепяща роднини и/ или приятелска  среда и в нетолерантна общност. От друга страна, слабото владеене на български език, липсата на контакти и информация възпрепятства майките да предприемат обучение или работа дори и след постъпването на децата в детска градина или училище. Курсовете по български език са недостатъчни, не включват практическото приложение на езика и не отчитат специфичните нужди на участничките. При тази група жени идващи от арабската култура е налице необходимостта те да бъдат подкрепени, за да интегрират успешно своя минал опит в настоящето и бъдещето си в страната ни, в която жената съчетава различни роли в обществото.

 

Какво искахме да постигнем?

Проектът „Книга на моя живот“ цели да подобри социалното включване на жени с бежански статут с малки деца като създаде възможност за подготовка за професионална квалификация и трудова реализация.

 

Кого подкрепя проектът?

Проектът е насочен към жени с бежански статут с малки деца на възраст от 3 до 7 години, които са ориентирани към развитие или възстановяване на професионалната си квалификация или реализация.

Жените идват основно от Сирия и Ирак и имат бежански или хуманитарен статут.

Имат деца на възраст от 3 до 7 години, на които предстои постъпване в детска градина или училище. Владеят български език на ниво начинаещи.

 

Какво направихме, за да постигнем целите?

Информационна среща – включваше представяне на проектните цели и дейностите и договаряне на начина на работа с участничките. Участници в срещата бяха набрани чрез партньорски организации, които работят с бежански семейства.

 

Тематичен курс по български език „Книга на моя живот“ – два пъти седмично участват в двучасов интерактивен курс по български език. Провеждан по определени теми свързани с миналото, настоящето и бъдещето на участничките. По време на обучението участничките изработиха своята „Книга на живота“, в която интегрираха своите минали преживявания, ежедневие и планове за бъдещето в личен и професионален план.

Тематично събитие “Да омесим късмета си“ – включваше тематично омесване на хляб, който постави темата за собствения  принос в постиженията ни.  Събитието се проведе с участието на работещи българки и арабки, които са извън групата и с които участничките в проекта да обменят своите преживявания относно съвместяването на майчинството и работата.

Практически сесии “Аз мога“ – включваше трениране на уменията за комуникация  на български език в различни ситуации с приоритет на тези от тях свързани с професионална квалификация и реализация. Участничките имаха възможност да посетят различни институции в града.

На заключителното събитие “Да погледнем напред“ бяха представени резултатите от проекта и обсъдени предложения за неговото продължаване.

 

Какво постигнахме?

  • 12 жени участваха постоянно в курса по български език;
  • подобрено владеене и разбиране на български език на жените участвали в курса;
  • повишаване на мотивацията за учене на български език;
  • развиване на умения да се общува извън кръга на семейството;
  • умения да се идентифицират собствените силни страни, даване и получаване на обратна връзка от другите;
  • развитие на умения за планиране на бъдещето и тяхното споделяне в група;
  • споделяне в група на интереси, нужди, мнения;
  • оказване на подкрепа на жени в групата, които преживяват някаква проблемна ситуация;
  • доверие към организацията по отношение на организацията на дейностите, отношението към тях.

 

Какво научихме от проекта?

  • Срещнахме трудности свързани с провеждането планираните практически сесии в студено време, което явно беше неприемливо за участничките. Необходимо беше да ставаме все по-гъвкави в организацията и темпа на работа, за да можем да се съобразим с приоритетите и предпочитанията на участничките.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?