ПРОЕКТ „ПЪТУВАЩА БИБЛИОТЕКА: ИГРАЧКИ И МУЗИКА В ДЕЙСТВИЕ“

Проектът се осъществява от 2016 година на няколко места в град Търговище и съседните населени места. Той е естествено продължение на проект “Мобилен подход – Библиотека на играчките” и има за цел да затвърди постигнатото, да осигури устойчивост на резултатите и да разшири обхвата на местата. След внимателен преглед на местата, на които бе осъществен проектът от 2014-2015 г., се добавиха нови партньори – МБАЛ Търговище и ДГ “Пчелица”, Търговище, като впоследствие център на работата стана нейният филиал в с. Вардун.

Основен партньор е Клубът на нестопанските организации (КНСО), а финансирането е изцяло със средства на Фондация за децата в риск по света. За целия период на осъществяване на проекта от 2016 г. досега за вложени 60 222 лв., от които 10 294 лв. са инвестирани в преобразяването на детския отдел в читалище “Светлина”, с. Давидово в Кът за четене и игри.

 

Проектът в Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ), Търговище

Проектът стартира в началото на 2017 г. с ремонт и обзавеждане на стая за игра в детското отделение на болницата, който бе реализирана изцяло със средства на дарителите на Worldwide Orphans Foundation.

Стаята е обзаведена като Библиотека на играчките и снабдена с играчки, игри и материали за рисуване, съобразени с деца на различни възрасти.

Провеждането на организирани или индивидуални дейности с децата от представител на КНСО се осъществява с финансиране от Фондация за децата в риск по света.

Целта на проекта е да се подпомогне възстановителния процес на деца, които са временно хоспитализирани като се осигурят възможности за образователни и развлекателни дейности в самата болнична среда. Организират се и се провеждат редовни занимания с деца и родители, з ада се насърчи връзката дете-родител.

В рамките на проекта децата и родителите имат достъп до материалите за занимателни дейности ежедневно. А два пъти седмично стаята се посещава от специалист игра, който организира дейности с децата и родителите.

Резултати

Споделено от децата

„ И ние имаме пъзели в нас, но тези не съм ги подреждал”.

„Аз не съм гладен. Искам да остана тук”.

„ Тук могат ли да се празнуват рождени дни?”

„ Тук е много хубаво, спокойно е и можеш да си играеш… А идват ли други деца? Дали ще дойдат? ”

„Аз вече не съм болен, нали?”

 

Споделено от родителите

„Днес е страхотен ден за нас. Понякога трябва малко, за да се усмихнеш. Аз се смях от сърце. Благодарим ви!”

„Чудесна идея. Никъде не съм виждал нещо подобно”.

„Радваме се, че има такова прекрасно пространство за малки и големи. Изненадахме се много. Дано на повече места направят приятелски- устроена среда за децата.”

 

Вижте повече във филма (линк)

 

Проектът в читалището в село Давидово

Проектът е естествен наследник на приключилия проект „Мобилен подход към Библиотека на играчките“, осъществен в периода 2014 – 2015 година. От 2016 г. до сега в читалище „Светлина“ в с. Давидово се провеждат ежеседмични дейности с децата и семействата от специалисти игра на Клуб на нестопанските организации с финансиране от Фондация за децата в риск по света.

През 2017 година в рамките на проекта бе извършен цялостен ремонт и обзавеждане на детския отдел на библиотеката в читалището, реализира изцяло със средства на дарителите на Worldwide Orphans Foundation и Фондация за децата в риск по света на обща стойност 10 294 лв. Там деца и родители се събират, за да играят и учат.

Целта на проекта е да се предоставят повече възможности за децата от малките населени места за достъп до игра, играчки и занимания в подкрепа на тяхното развитие, социални умения и в подготовката им за постъпване в детска градина или училище.

Резултати:

  • За период от 3 години през програмите са участвали 75 деца и техните майки или друг възрастен от семейството, който полага грижи;
  • Напълно реновиран детски отдел на библиотеката с оформен кът за четене и игра;
  • Включване на бащите в обновяване на дворното пространство на читалището;
  • Проведен мониторинг и оценка с участието на родители, представители на общинските и местни образователни власти;
  • Програмите са разпознаваеми от общността;

 

Споделено от родителите

 

 

Харесва ми това, че освен, че учат тука при вас и много се  радват децата. Моето дете все говори за тук, иска да идва.

Родител на дете от село Давидово

The children say many nice things. They want to visit the Community Center all the time.” /grandmother/

 

“There’s no need to thank me. I am doing this for the children. They always ask about you and want me to take them here.” /father/

 

“They tell us everything when we get home. Our younger girl has also made progress. She is not so violent anymore. She used to push, pinch and hit her sister when she didn’t give her a toy she wanted immediately.” /grandmother/

 

“Are these cups for the Community Center? You don’t own me anything for them.” /local storeowner/

 

“When organizations, institutions and parents work together, the results are inspiring!” /Nelly Nikolova – community center expert at the Targovishte Municipality/

 

Вижте повече във филма (линк)

 

Проектът в детска градина „Пчелица“ филиал в с. Вардун

 

Проектът първоначално започна в ДГ „Пчелица“ – гр. Търговище в партньорство между Фондация за децата в риск по света, ДГ „Пчелица” и Клуб на НСО- Търговище с цел да подпомогне и проследи прехода на деца от една група в детско заведение (детска ясла) към етапа на детска градина, чрез програми, основани на игра в периода март 2016 – декември 2017 г.

На база на постигнатите резултати по проекта негово естествено продължение от началото на учебната 2017- 2018 г.  стана филиалът на детската градина в с. Вардун.

Целта на проекта е да се стимулира  развитието на децата в ДГ Пчелица  и интеграцията във формалната образователна система.

С цел постигането на тази цел в рамките на проекта се осигурява специалист игра, който заедно с детските учителки да провежда структрурирани сесии по “Елеменът игра” ежеседмично. Проектът предвижда и дейноссти за повишаване чуствителността на родителите към нуждите децата им, които се планират в зависимост от конкретните възможности.  С цел да се проеследи напредък на децата и ефективноста на програмата се порвежда скирнинг на детското развитие DP3 на 6 месеца чрез интервюиране на родителите.

 

Голяма част от децата, които учат там са от семейства с ниски доходи. Детската градина в селото няма възможност за възрастова организация на групите, което налага всички деца, между 2 и 6 години, да се обучават едновременно в смесена група. През годините броят им варира като липсата на възможности за постоянна работа в селото доведе до изселване на много родители или цели семейства от с. Вардун към по-големите градове или чужбина. Това се отрази и на броя деца в детската градина, който в началото на нашата работа беше близо 30, а сега (2020 г.) е около 15 деца. 100% от децата в тази градина са от ромски произход. Това създава необходимост с тях да се работи засилено за овладяването на български език и подобряване на комуникативните им възможности, което е основна цел на нашата работа.

Веднъж седмично градината е посещавана от специалист игра, който прилага, заедно с учителките, програмата за ранно детско развитие „Елементът Игра“ на ФДРС. Чрез включването на децата в множеството целенасочени игри, приказки, музикални сесии и др., които програмите предлагат, децата не само разширяват своя речников запас и напредват в говорното си развитие, но и упражняват и научават такива социални и емоционални умения като да бъдат вежливи, да спазват правила, да създават приятелства, да развиват инициативност, да работят по- добре в група и т.н. Това е от изключително значение, тъй като всички знаем, че в тази детска възраст в умът на детето се задават еталони за учене и взаимодействие, които ако бъдат правилно стимулирани и подхранвани дават отражение върху целия живот. В дългосрочен план те биха дали положителен ефект върху възможностите за учене и съответно трудова реализация на тези деца.

Положителното влияние, което програмите на ФДРС оказват върху децата от ДГ в с. Вардун, е установено и чрез инструмент за проследяване на детското развитие (DP3), който провеждаме в началото и в края на учебната година. За 2020 година данните показват, че:

  1. При 100% от включените в проекта деца се бележи напредък в сферите на детското развитие, който е различен за различните деца. Той е резултат, както от работата по програмите, така и в следствие на естествени фактори като растеж на децата, общуване с други деца и възрастни, посещението в ДГ и др.
  2. При 100% от децата се бележи напредък по отношение на добра адаптация в група, спазване на правила и съобразяване с авторитет, необходими за пълноценно провеждане на учебните сесии. Все пак, при повторно включване на голям брой деца в групата, за постигане на това ще бъдат необходими още усилия.
  3. При 100% от децата се наблюдава разширяване на активния речников запас, натрупване на нови думи и понятия, необходими за пълноценното им включване в живота, който ги заобикаля. Все пак, голямата част от тях имат затруднения в правилно произнасяне на част от думите, както и в граматично правилното им свързване в изречения. Част от децата се затрудняват да формулират сложни изречения, както и да изложат мислите си в по- дълго, свързано устно изложение. В дългосрочен план, това би създало затруднение в комуникацията и социализацията им, и върху което е необходимо да продължи да се работи.

 

 

Споделено от родителите

Много беше интересно. В такива срещи не съм участвала, но пак бих участвала”

Родител от с. Вардун след демонстрация на приказка и родителска група

 

Споделено от учителите

„Успяхте да ги накарате да чуят приказката, а те са шумни и трудно се концентрират тези деца”

Учителка от с. Вардун

<

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?