Проектът се осъществява в подкрепа развитието капацитета на неправителствени организации, членове на мрежата на пространствата за учене по програмата Елементът Игра® на Фондация за децата в риск по света (ФДРС) в страната  – сдружение „Съучастие“, Варна, сдружение “Знание“, Ловеч, Сдружение “Карин дом“, Варна, сдружение “Самаряни“, Стара Загора; Клуб на нестопанските организации, Търговище, фондация „Бъдеще за децата“, Казанлък; фондация „Здраве и социално развитие“, София; сдружение „Хаячи“, Нови пазар; читалище с. „Светлина“, с. Давидово; читалище “Пробуда-1928“, с. Пробуда; читалище “Развитие – 1906“, с. Буховци, сдружение “Нов път“, Хайредин.

Периодът предвиден за осъществяване на проектните дейности е едногодишен между 1 октомври, 2020 г. и 30 септември 2021 г.

Проект “Стъпки за устойчиво развитие“ е изпълняван от ФДРС с финансовата подкрепа в размер на 9031,30 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП

 

Обосновка на проекта:

Фондация за децата в риск по света работи в подкрепа на ранното детско развитие и учене на уязвими групи деца и техните семейства в България от 2009 г. С цел практическо прилагане на авторската си програма Елементът Игра®, организацията е развила партньорства с 13 НПО, 4 Общини и 9 държавни институции-доставчици на социални и образователни услуги. От края на 2016 г. те са част от мрежа, чрез която ФДРС подкрепя развитието на капацитета им, обмена и утвърждаването на успешни практики за учене чрез игра. Възникналата негативна кампания срещу работата на НПО през 2019 год., както и намаляването на възможностите за финансиране, създаде известни рискове пред устойчивостта на вече утвърдените практики на 32 места в страната и развитието на мрежата. Промяната доведе до намаляване на материалната подкрепа към членовете на мрежата и на възможностите за приобщаването на нови членове, което определи необходимостта от развитие на капацитета на мрежата.

Цели на проекта

Проектът цели да надгради капацитета на ФДРС и организациите членове на мрежата за устойчиво развитие чрез конкретни дейности свързани с изграждане на умения за фондонабиране, ефективна комуникация и мониторинг, които да осигурят устойчиво развитие на общите дейности в подкрепа на ранното детско развитие и учене на уязвими групи деца и техните семейства.

В рамките на проект „Стъпки за устойчиво развитие“ ще  бъдат изпълнени следните дейности:

  • обучения по фондонабиране и комуникация за членовете на мрежата и

разработване на стратегия за фондонабиране на ФДРС;

  • пилотиране на мониторинг на развити партньорски практики с участие на заинтересованите страни;
  • разработване и англоезична версия на уеб страницата на ФДРС;
  • подготовка и разпостранение на он-лайн бюлетин за членовете на мрежата;
  • провеждане на годишна среща на членовете на мрежата на пространствата за учене по програмата Елементът Игра®;
  • комуникационни дейности по проекта.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?