+

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР