За нас

Фондация за децата в риск по света (ФДРС) е регистрирана в България през 2009 като част от основаната в САЩ Worldwide Orphans Foundation и работи за насърчаване на ранното детско развитие и учене през игра.

ФДРС преобразява живота на деца, семейства и общности в нужда чрез своите основани на доказателства и знания за справяне с травмата програми, насочени към уязвимите деца, за повишаване на тяхната увереност, самооценка и усещането за принадлежност, и към развиването на умения и предоставянето на възможности на младежи и възрастни за водене на структурирана игра.

· ФДРС е развиваща капацитета организация насочена към подкрепата на малки организации, които работят с уязвими местни общности за предоставяне на програмата Елементът Игра®;

· Това е рентабилен и устойчив модел на работа за достигане на възможно най-голям брой деца и семейство с пряко получавани услуги, като същевременно развива малките организации;

· Това е също подходящ начин да се популяризира програмата Елементът Игра® и да се направи тя разпознаваема и предпочитана от децата и професионалистите;

· ФДРС работи на 33 места чрез 26 партньорски организации от цялата страна – НПО, детски градини, училища, болници, общински администрации, социални институции за деца (домове за медико-социални грижи за деца, центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания), читалища (много често това са единствените структури в отдалечени населени места без услуги за ранно детско развитие);

· ФДРС достига чрез своите партньори до различни уязвими деца: деца живеещи в бедност, деца от етнически малцинства, най-вече ромско (отдалечени и отделени), деца от бежански семейства, деца с увреждания, деца в болнична грижа;

През 2019 г. ФДРС достигна до повече от 1800 и семейства в 33 места за предоставяне на услуги в България чрез следните дейности:

· ЕЛЕМЕНТЪТ ИГРА® 
Нашата емблематична програма за учене чрез игра помага на децата да достигнат показателите за развитие в областта на общуването, социално-емоционалните, фините и общи моторни и познавателни умения, като същевременно засилва връзката им с обгрижващите.

Програмата Елементът Игра® е мощно средство за насърчаване и подкрепа на ранното детско развитие след най-непривилегированите общности, като предоставя възможности за равен старт на децата при започване на училище, изграждане на умения у родителите и повишаване на чувствителността сред професионалистите и общностите относно значението на ранните години.

Програмата е инструмент за засилване на връзката по оста дете-семейство-общност с подкрепата на партньорските организации.

Ролята на ФДРС е да развива програмата Елементът Игра®, така че тя да посреща уникалните нужди на всяка общност, в която работи и така да предоставя универсални и същеврменно насочени услуги.

· Обучение за родители

· Обучение за професионалисти

· Мониторинг и оценка

Нашата новаторска програма премахва стигмата и изгражда критично важни житейски умения у деца от маргинализирани общности, така че те да процъфтяват. Когато децата се научат да преодоляват препятствията, те постиган огромен напредък за превръщането си в силни и успешни възрастни.

Между 2004 и 2009 г. ФДРС работи по програма за ранна интервенция “Баба и внуче” в партньорство с осиновителската организация Милосърдие в 9 институции за деца – ДМСГД във Враца, Плевен, Търговище, Русе, Шумен, Ямбол, Дебелец и домовете за деца в предучилищна възраст в Плевен и Русе.

НАШИЯТ ЕКИП В БЪЛГАРИЯ

Росица Петрова

Изпълнителен директор

Няма по-удовлетворяващо усещане от това да помагаш и да даваш. В моята досегашна работа съм разбрала, че усилията трябва да са обединени, за да достигат до повече хора в нужда. Фондация за децата в риск по света подкрепя не само децата и родителите, на които служи, не само своите партньори, а и нас – екипа, който има свободата да откликва и да търси гъвкави решения. Мотивацията ми идва от това, че всеки ден е различен от другия, че трудностите се появяват, но и отминават, защото пътят, който сме избрали да следваме е път към подобряване живота на децата, път към промяната на човешки животи и създаване на детство, изпълнено с игри и радост.

Диана Русева

Програмен координатор

Радвам се да съм част от организация, която успява да прави настоящето на деца в риск полезно и забавно и да дава надежда и перспектива за бъдещето на техните семейства

МЕЖДУНАРОДЕН ЕКИП

ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ НИ ЕКИПИ ТУК

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?