• 3082 подкрепени деца – 1205 деца и техните семейства в уязвими общности, резидентни услуги и услуги в общността; 1 877 деца в болнична грижа;
• 33 места на предоставяне на програмите в страната, от които 1 ново – ЦОП Кюстендил (Фондация “Здраве и социално развитие”);
• 26 партньори;
• 5 активни проекта, от които 4 нови – проект “Качествено образование за равен старт“, проект „Игра за възможности“, проект “Да растем заедно“, проект INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца“;
• 79 специалисти обучени по програма „Елементът Игра“ – компонент Ранно детство, Методически семинар по програма „Елементът Игра“;
• 4 практики на прилагане на програмата „Елементът Игра“ преминали мониторинг и оценка с участие на заинтересованите страни чрез инструмента ECD QUAT.
2019

• 1758 деца и техните семейства подкрепени чрез програмата “Елементът Игра“.
• 33 места на предоставяне на програмите в страната.
• 28 партньори, от които 3 нови – МБАЛ “Канев”, гр. Русе, Сдружение „Самаряни“, Стара Загора, Сдружение“ Съучастие“, Варна
• 5 активни проекта, от които 3 нови – проект „ Да растем като играем“ , проект „Книгата на моя живот“, проект „Игра и изкуство“
• КСУДС Пловдив на община Пловдив
• 90 специалисти обучени в надграждащо обучение “Елементът Игра в практиката“; въвеждащо обучение по “Елементът Игра“ ; въвеждащо обучение по “Музика в действие“; въвеждащо обучение на тема “Сигурен старт с Елементът Игра“
• 10 специалисти получили супервизия и методическа подкрепа.
2018

• 1542 деца и техните семейства подкрепени чрез програмата “Елементът Игра“;
• 26 партньори, от които 5 нови – МБАЛСП Пирогов, Фондация Каритас, Фондация “Здравето на ромите“, Фондация “Здраве и социално развитие“, Община Пловдив
• 15 места на предоставяне на програмите;
• 1 нова програма “Музика в действие“ – КСУДС Пловдив на община Пловдив;
• 4 активни проекта, от които 3 нови – проект „Игра за постижения”, проект „Мисия: Игра“, проект „Малки герои“ в МБАЛСП“ Пирогов, София;
• 1 нова целева група – деца от бежански семейства;
• 40 обучени специалисти във въвеждащо и надграждащо обучения по програма “Елементът Игра“.
2017

• 1818 деца и техните семейства получили подкрепа с програмите основани на игра.
• 21 партньори, от които 7 нови – Фондация Сийдър, Кюстендил, Сдружение „Бъдеще за децата“, Казанлък, Фондация „Ръка за помощ“, Добрич, МБАЛ Търговище, ДГ “Пчелица, Търговище, читалище “Светлина”, с. Давидово, Център за ранно детско развитие (Международна социална служба), Котел;
• 19 библиотеки в 10 населени места;
• 1 нова целева група – деца в детска градина;
• 2 нови пилотни практики в Детско отделение на МБАЛ Търговище и ДГ “Пчелица“ Търговище в партньорство с КНСО;
• 5 нови програми “Музика в действие“ – Фондация“ За Нашите деца“; ЦСРИ Русе (Сдружение “Дете и пространство“); Дневен център седмична грижа“ Мечо Пух“, Русе (Сдружение“ Дете и пространство“); Център за ранно детско развитие, Котел, (МСС); Каритас София
• 100 обучени специалисти по програма “Елементът Игра“; специализиран семинар на тема “Помощ на деца в кризисна ситуация”.
2016

• 2420 деца и техните семейства подкрепени в програмите основани на игра;
• 19 партньора;
• 30 деца с индивидуална грижа от 14 асистенти по привързаност;
• 1 активен проект
• 130 обучени специалисти по програмите “Музика в действие “ и “Разкажи приказката”; обучение по Мониторинг и оценка
2015

• 2 400 деца и техните семейства подкрепени в програмите основани на игра;
• 21 партньори, от които 6 нови – Фондация Анимус, Фондация “За нашите деца”, Сдружение “Дете и пространство”, ДМСГД Пазарджик, ПУ “П. Славейков“ Плевен, Клуб на нестопанските организации, Търговище,
• 1 активен и 1 нов проект „Мобилен подход – Библиотека на играчките“
• 3 нови програми “Музика в действие“ – СКЦ Шумен, СКЦ Нови Пазар и СКЦ Велики Преслав
• 1 нова практика на програмата “Сътрудник по привързаност” в ДДЛРГ “Детелина“
• 130 обучени специалисти по програмите “Музика в действие”, “Разкажи приказката” и “Сътрудник по привързаност”; обучение по Мониторинг и оценка;
2014

• 1456 деца и техните семейства подкрепени в програмите основани на игра;
• 16 партньора, от които 4 нови – I ОУ “Христо Ботев“, Търговище; СКЦ Шумен, СКЦ Нови Пазар и СКЦ Велики Преслав
• 16 библиотеки, от които 11 в ДМСГД и 5 в услуги в общността;
• 187 деца с индивидуална грижа от 98 сътрудници по привързаност;
• 1 активен проект и 1 нов проект с подкрепата на Фондация “Дънди Прешъс”;
• 3 нови програми “Музика в действие“ – ДМСГД Плевен, ДДЛРГ“ Надежда“ Русе, ДМСГД Враца;
• 6 нови места за прилагане на скалата за измерване на ранно детско развитие Bayley 3 – ДДЛРГ „Детелина“ – Плевен, ДМСГД Русе, ДМСГД Шумен, ДМСГД Търговище, ДМСГД Враца, ДМСГД Варна;
• 500 обучени специалисти по програмите “Музика в действие” и “Сътрудник по привързаност”, както и по скалата за оценка на ранно детско развитие Bayley III.
2013

• 1580 деца в ДМСГД и 60 в услуга в общността подкрепени в програмите основани на игра;
• 510 деца в институционална грижа подкрепени в програмата “Музика в действие”;
• 2 нови програми “Музика в действие“ – ДМСГД Варна ДДЛРГ Детелина, Плевен
• 12 партньора, от които 1 нов – Фондация “Карин дом”;
• 16 обучени специалисти по инструмента Bayley III.
2012

• 4 нови партньора – Дом “Детелина”, Плевен, ДМСГД Русе, ДМСГД Шумен и ДДЛРГ “Надежда”, Русе;
• 11 Библиотеки на играчките, от които 2 нови – в ДДЛРГ Плевен и ДДЛРГ Русе;
• 2 нови програми “Музика в действие“ – ДМСГД Шумен и ДМСГД Русе;
• 1 ново място за прилагане на скалата за измерване на ранно детско развитие Bayley 3 – ДМСГД Дебелец
2011

• 6 нови партньора – ДМСГД Търговище, ДМСГД Враца, ДМСГД Бургас, ДМСГД Дебелец, ДМСГД Плевен, ДМСГД Варна;
• Издаден лиценз за Мобилен център за работа с деца.
2010

• Пилотен проект библиотека на играчките в ДМСГД Дебелец – предоставяне на играчките и обучение на персонала;
• Регистриране на ФДРС като неправителствена организация с нестопанска цел.
2009

WWO работи по програмата си за ранна интервенция „Внучето на баба“ в сътрудничество с O.A. Милосърдие, в 9 институции за деца – ДМСГД Враца, ДМСГД Плевен, ДМСГД Търговище, ДМСГД Русе, ДМСГД Шумен, ДМСГД Ямбол, ДМСГД Дебелец, ДДЛРГ Плевен и ДДЛРГ ”Надежда” Русе.
2004 - 2009

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?