Участниците обсъдиха предоставянето на достъпни и семейно-ориентирани услуги за деца от изолирани общности в рамките на проект Мобилен подход към Библиотека на играчките

На 3 и 4 ноември в Търговище на регионална конференция бяха представени резултатите от иновативен проект “Мобилен подход към програма „Библиотека на играчките“, изпълняван от Клуб на НСО Търговище и Фондация за децата в риск по света.

Срещата бе открита от заместник областния управител на Търговище, г-жа Йорданка Георгиева. Присъстваха представители на община Търговище и община Опака, РИО на МОН, УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата, училища, социални услуги и неправителствени организации, работещи с деца.

Д-р Антъни Саланди, директор Мониторинг и оценка на Worldwide Orphans Foundation САЩ и Росица Петрова, програмен мениджър на Фондацията за децата в риск по света, представиха работата и програмите на организацията в България и по света. Те наблегнаха на важността на първите години от развитието на детето за неговата реализация в бъдеще и ролята на играта за опознаването на света и придобиването на нови умения.

Невена Маджарова, председател на Управителния съвет на Клуб на НСО Търговище представи историята на организацията, контекста за прилагане на програма Библиотека на играчките и мобилния подход в Търговище. Г-жа Маджарова отбеляза усилията, които Клуба на НСО полага за прилагане на цялостен подход за повишаване благосъстоянието на децата и прилагане семейно-ориентирани програми и услуги за включване на родителите в работата с деца. Внимание обърна и на предпоставките за успех в тази трудна задача – екипна работа, доверие и партньорство с местната общност, споделени ценности, качество на услугите и независимост на организацията.

Участниците станаха свидетели на провеждането на игрова сесия с деца и майки, посещавали редовно Мобилната библиотека на играчките в с. Давидово. Интерес представляваха подходите за работа с деца и семейства в общността и усвояването на умения чрез игра. Участниците споделиха впечатленията си за изградената близка връзка на доверие между специалистите от Клуба на НСО и участващите родители, както и важната роля на Мобилната библиотека на играчките за повишаване готовността за училище на деца от уязвими семейства. Висока оценка бе дадена на искреността в представянето на успехите, както и трудностите в прилагането на мобилната работа.

През втория ден от конференцията, д-р Саланди анализира постигнатите резултати, свързани с развитието на децата, на база на събраните данни по проекта. Той представи информация за инструментите за оценка, ползвани от експертния екип на Клуба на НСО – Индекс на детския статус, Индикатор за взаимодействието между родител и дете и Въпросник за изследване на детското поведение.

Участниците работиха в групи върху важни въпроси свързани с устойчивостта, възможностите за прилагането на мобилния подход в социални услуги и образователната сфера, както и начините за измерване ефекта на Мобилния подход към Библиотека на играчките. Представители на училища и социални услуги споделиха добри практики в използването на Библиотека на играчките в подкрепа образованието на деца с увреждания, работата с родители и мобилните услуги.

Презентации:

Представяне на Фондация за децата в риск по света – Росица Петрова

Представяне на Библиотека на играчките – д-р Антъни Саланди

Представяне на мобилния подход – Диана Якимова

Цялостен контекст за прилагане на мобилния подход – Невена Маджарова

Анализ на резултатите по проекта – Д-р Антъни Саланди

Модели за психолого-педагогическо взаимодействие – Нели Булева

 

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?