Какво обединява едни на пръв поглед различни места като детска яслена група, детско отделение на болница и читалище на село? Всяко едно от тези места се посещава от деца, които имат нужда да бъдат стимулирани и подкрепяни в развитието си чрез най-естествената за тях дейност – играта.

Чрез новия ни съвместен проект, “Пътуваща библиотека: Играчки и музика в действие”, Фондация за децата в риск по света (ФДРС) и Клуба на нестопанските организации (НСО) – Търговище, искаме да предоставим възможност на тези деца да се потопят във вълшебния свят на играта и чрез нея да общуват пълноценно с връстниците и родителите си, да се развиват и забавляват.

“Пътуваща библиотека: Играчки и музика в действие” е продължение на проект “Мобилен подход към Библиотека на играчките”, изпълняван съвместно от ФДРС и Клуб на НСО Търговище и финансиран от в рамките на  Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Целта на проект “Мобилен подход към Библиотека на играчките” бе подкрепa за детското развитие и насърчаване връзката родител-дете за уязвимите деца и семейства от изолирани населени места чрез осигуряване на достъп до програмата “Библиотека на играчките”.

След вдъхновяващите резултати от проекта през ноември 2015 г., ФДРС и Клубът на НСО решиха, че е необходимо неговото продължение за надграждане на постигнатото с цел създаване на цялостен модел за мобилна работа, който да съответства и да бъде приложим и на други места. Чрез настоящия проект програмата достига до деца от маргинализирани общности в изолирани населени места и деца, които по здравословни причини са временно отделени от обичайната си среда, както и подпомага адаптацията в процеса на преход от детска ясла към детска градина. Обхващането на нови целеви групи дава възможност на повече професионалисти работещи с деца да повишат разбирането си за значението на играта и да обогатят практиките си. Дейностите по проекта ще се извършват на три места:

  • Читалището в с. Давидово като притегателен център за местната общност;
  • Детското отделение на МБАЛ Търговище, където най-малките пациенти получават здравна грижа и емоционална подкрепа;
  • Детската яслена група към ОДЗ „Пчелица“,

На всяко от местата, ФДРС и Клуб на НСО целят да създадат сигурна и спокойна среда, близка до обичайната за децата, позволяваща им да се потопят в света на играта и така да развиват уменията си. В читалището в с. Давидово активно ще се включват родители в групи за игра за насърчаване връзката родител-дете и повишаване знанията на родителите за детското развитие и ролята на играта. В детското отделение на болницата, децата ще имат възможност да се разсеят от болничната среда и да се забавляват, което ще подпомогне процеса на тяхното възстановяване, а чрез заниманията в детската ясла ще се разшири кръгозорът на децата и ще се улесни преходът към детска градина.

Освен изпълнението на програма „Библиотека на играчките“, в проекта ще бъде включена още една от програмите на Фондация за децата в риск по света – Музика в действие, която също подкрепя детското развитие и връзката родител-дете чрез структурирани игрови сесии. Двете програми са част от подхода Element of Play® на Worldwide Orphans Foundation (WWO). Той представлява съвкупност от интегрирани програми, подкрепящи детското развитие чрез игра.

Чрез прилагането на мобилния подход в различни контексти в региона на Търговище, ФДРС и Клуб на НСО се стремят да създадат работещ модел за успешното приложение на мобилната услуга в други населени места в България.

На 25 февруари 2015 в залата на Клуба на НСО ще се проведе информационна среща за представители на ОДЗ „Пчелица“, МБАЛ Търговище и родители от с. Давидово във връзка с продължението на проекта. Участниците ще имат възможност да обсъдят и споделят идеи за това как успешно да използват играта в своята работа с деца.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?