От 24 и 28 април интересът на 25 специалистите от партньорските организации към програмата“ Елементът  игра“ ги събра на обучителен семинар “Елементът игра“ в хотел Рай, край Търговище с обучител Лоис Кам Хеймън и Мирка Файнстайн. Целта на  обучението беше участниците да се запознаят с актуализираното представяне  на игровите  програми включени в Елементът игра през призмата на  концепта “Направи – Кажи – Играй“, който акцентира на развитие на слуховите умения на децата. За целта Лоис Хеймън експерт логопед от екипа на WWO USA преведе  специалистите през  теорията за развитие на слуха и езика и им предостави възможност да преживеят тяхното практическо приложение в програмата “Елеменът игра“ Мирка Файнстайн, социален работник от екипа на  WWO USA представи опита си във водене на програмата“ Музика в действие“ и помогна на участниците да практикуват умения за водене на програмата. Участниците в обучението имаха възможност да тренират своите умения за водене на група с отделните програми по време на работното посещение на групата в ДГ „Пчелица“ и при посещението на деца и родители от групата в читалището в село Давидиво. В края на обучението всички участници споделиха удовлетвореността си от пълноценното и релевантно  съдържание на обучението, многообразието от обучителни форми,  водено от експертни обручители.  Обучението приключи с категоричното желание на участници да участват  в надграждащо обучение  в края на годината.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?