Фондация за децата в риск по света започва нов съвместен проект с Клуб на НСО и ДГ „Звънче“ в Търговище с продължителност 18 месеца.

Проектът „Игра за постижения“ цели да подкрепи развитието на  пълния потенциал на деца на възраст от 3 до 5 години в детска градина чрез включването им в образователни занимания основани на играта. Те ще се осъществяват от специалисти по предоставената от ФДРС  програма „Елементът Игра“ в  група  и индивидуално при децата, които изпитват затруднения в своето развитие. Проектът създава условия за активното включване на родителите в обучението и развитието на децата им чрез тяхното участие в проследяването на напредъка на децата и родителски семинари за детското развитие и родителски умения. С цел развитието на капацитета на учителския екип проектът предвижда обучителни семинари и методическа подкрепа за реализиране на образователната програма и проектните дейности.

През 2017/ 2018 учебна година, развитието на децата ще бъде проследявано със стандартизирания за България въпросник Developmental Profile 3(DP-3). Методиката използва информация, предоставена от родителите чрез интервю и оценява как се развиват децата в ключови областиот тяхното развитие.
За малчуганите, които имат затруднения са предвидени допълнителни индивидуални сесии с терапевт, както и възможност при необходимост да бъдат насочвани към други специалисти. В края на проекта се очаква да се оцени ефективността на програмата „Елементът игра“, която да послужи за продължаване на проектните дейности и разширяване на практиките в подкрепа на ранното детско развитие в град Търговище.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?