В началото на април Фондация за децата в риск по света ще стартира проект «Да растем като играем», финансиран от Международния женски клуб – София. Проектът цели да подкрепи развитието, интеграцията и адаптацията на деца бежанци в българските образователни институции (детски ясли, детски градини и училища) като предостави игрови занятия за деца, чиито семейства са с бежански или хуманитарен статут в България.

Проектът е отговор на променящата се политика по отношение на бежанците в Европа, броят на семейства от Близкия изток, които остават в България се увеличава в последните години. Според информация на ДАБ между януари и ноември 2017 г. в страната със своите семейства идващи от Сирия, Афганистан и Ирак са получили статут 348 деца, от които 98 на възраст 0 до 4 години и 250 между 5 и 17 години.  От тях само 35% са записани в училище. Адаптацията на децата в детски градини и училища е затруднена поради слабото  владеене на български език,  ограничения набор от социални умения и липсата на стимули за тяхното познавателно развитие поради ограниченията, които семействата преживяват при адаптацията си в страната.

С цел да улесни интеграцията на децата ФДРС предлага в рамките на проекта образователни програми основани на игра, които да подобрят владеенето на български език от децата и да стимулират тяхното развитие травмирано от войната и раздялата с родната страна

Дейностите по проекта ще се развиват в срок от 12 месеца и ще включват игрови сесии три пъти седмично с 12-15  деца от семейства с бежански или хуманитарен статут, които се подготвят да се включат в българската образователна система. В проекта ще бъдат включени и 10 български семейства с деца между 3 и 7 години, които ще участват в игровите сесии, като така се насърчи интеграцията на децата-бежанци и общуването им с връстници.

Проектът включва и скрининг на детското развитие, който ще повиши информираността на родителите за развитието на децата им и ще идентифицира силните страни и нуждите от подкрепа на всяко дете. Родителите на децата ще бъдат насърчавани да се включват в игровите сесии и да дискутират важни теми в областта на ранното детско развитие. За да подобрят българския си език, децата и техните родители ще имат възможност да общуват неформално с български семейства.

Проектните дейности  се провеждат в Хлебна къща в София

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?