Фондация за децата в риск по света, Институт за десугестивна педагогика и Асоциация за ранно детско развитие стартират проект „Игра и изкуство“ в 62 ДГ „Зорница“, град София в периода март-юни.

Проектът се реализира в отговор на заявената нужда от директора на ДГ „Зорница“ за осигуряване на средства за разширяване на обучителните дейности.

На базата на опита и ресурсите на партньорските организации възникна идеята за пилотен проект, чиято цел е подобряването на учебната среда в ДГ и представянето на нови подходи в работата с деца, която беше приета от ръковоството и екипа на ДГ.

 

Проектът цели представяне на равни възможности за достъп на децата от малцинствен етнически произход до холистично образование чрез иновативни методики. В основата на всички представени програми са играта и движението, за да развиват в децата основите социални, емоционални, двигателни, познавателни, адаптивни и комуникационни способности. Дейностите по проекта включваха директна работа с деца от детската градина в групов формат веднъж седмично по всяка от 7-те програми в 4 групи и съпроводени от обучение на екипа за работа по програмите. В рамките на проекта ще се прилагат програмите включени в концепта “Елементът Игра” – „Библиотека на играчките”, “Музика в действие” и “Разкажи приказката” на Фондация за децата в риск по света; Програмите на Институт за десугестивна педагогика и на Асоциация на ранно детско развитие „Обичам да чета“, „Забавна математика“, „Малкият Пикасо“, „Приятели от цял свят“.

Проектът се осъществи изцяло доброволно, с ресурси на трите неправителствени организации.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?