През юли 2018 г. ФДРС започна подготовка за осъществяването обучение на пилотните  центровете „Сигурен старт“ в рамките на програмата “Силата на семейството и общността“ на фондация Лале. Програмата има две основни области – насърчаване на социалното и емоционално развитие, опазване здравето на децата и подобряване на уменията и способностите им, и подкрепа на семейството и общността. Разчита се на междусекторното сътрудничество и се осъществява чрез местни инициативи насочени към равни възможности за децата от 0 до 5 години.  

На 19 и 20 юли в Търговище се събраха 8 специалисти   от центровете „Сигурен старт“ във Варна, Търговище и Стара Загора управлявани от сдружение “Съучастие“, КНСО и сдружение “Самаряни“ за участие във въвеждащо обучение по програмата “Елементът игра“. Обучителите от екипа на ФДРС  запознаха участниците с програмите включени в „Елементът Игра“ и им предоставиха възможност да тренират умения за водене на сесии. Принадена стойност към обучението имаше наблюдението от страна на участниците в обучението на игровите сесии в читалището в село Давидово и центъра в квартал “Малчо Малчев“ в Търговище водени от специалист игра от КНСО.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?