През март ФДРС стартира проект “Да учим заедно“ с подкрепата на Международния женски клуб (МЖК) на стойност 5 000 лв. Проект е своеобразно продължение на предходен проект на ФДРС, „Да растем като играем“, отново подкрепен финансово от МЖК. Резултатите от него показаха бърз и значителен напредък на децата в овладяване на българския език, придобиване на познавателни и социални умения, позитивни промени в емоционалното им състояние чрез участието им в игровите програми в рамките на проекта. От друга страна наблюденията от вътрешния мониторинг и резултатите идентифицираха някои затруднения, които възпрепятстват постигането на по-добри резултати в интеграцията на децата в българската образователната система. Те са свързани с липсата на конкретни дейности, които да са насочени към подкрепа на родителите.

Проект „Да учим заедно“ цели да подкрепи интеграцията на бежански семейства с малки деца като предостави обучителни сесии основани на игра за децата и практически курс по български език за майките. По време на проекта са предвидени набор от дейности, сред които практически игрови сесии с децата, курс по български език за майките, семейни срещи и социални събития, които да подобрят интеграцията на семействата.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?