През септември ФДРС стартира изпълнението на проект „Игра за възможности“ с финансовата подкрепа на ТСА на стойност от 38 000 лв.

Проектът цели да повиши възможностите за учене и развитие на деца от маргинализирани общности чрез подобряване на средата и практиките за ранно детско учене. За целта проекта предвижда въвеждането на програми основани на игра в 2 детски градини и развитие на алтернативни образователни практиките в 2 читалища в малки населени места. Проектът по места се изпълнява от неправителстевени организации с опит в работата с марганилизиране общности –  Сдружение „Знание“ Ловеч (в ДГ „Слънце“ гр. Луковит и читалището в с. Петревене) и Сдружение „Нов път“ Хайредин (в ДГ „Пролет“ гр. Оряхово и читалището в с. Галово). Две организации с опит в прилагането на програми оснавни на игра в марганилизирани общосности – Фондация „Здраве и социално развитие“ гр. София и Клуб на нестопанските организации гр. Търговище подкрепят екипите  в двете общини Луковит и Оряхово.

Фондация за децата в риск по света координира участниците в проекта и има конкретни ангажименти към развитие капацитета на специалистите свързани с обучение на екипите за прилагане на „Елементът Игра“ и фасилитиране обмяната на опит между тях.

В рамките на проекта се очаква освен директна подкрепа към децата и специалистите участници в проекта, да бъде развит успешен модел на предоставяне на програми за учене основани на игра в читалища в малки населени места, където няма налична инфраструктура от услуги за РДР, и да се интегрират програмите основани на игра в детските градини. За проучване ефективността на развитите практики и модели се предвижда проучване с инструмента „Индекс за способностите на детето“, който ще се прилага за първи път в България.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?